En grøn gårdhave

Vi vil skabe en grøn gårdhave med fokus på klimatilpasning og håndtering af det regnvand som falder på tagene og i gården. Gårdhaven laves i samarbejde med beboerne, bestyrelse og HOFOR. Gårdhaven kommer til at være et ud af flere projekter i området som vil arbejde med at gøre nærområdet mere trygt at færdes og opholde sig i. Der vil blandt andet blive renoveret gavle og vinduer for at nedsætte støjgener og et tunnel- og lyskunstprojekt skal gøre det mere sikkert og trygt for skolebørn at komme til og fra skolen på Hovmestervej.

 • Sted

  Hovmestervej / Tomsgårdsvej / Frederiksborgvej

 • Areal

  6400 m²

 • Rådgivere

  SLA
  Niras

 • Bygherre

  Københavns Kommune

Tekniske detaljer
Gården i dag Foto: Rachel MacIntyre
Gården i dag Foto: Sisse Fasio
Gården idag Foto: Sisse Fasio
Gården i dag Foto: Sisse Fasio
Gården i dag Foto: Sisse Fasio
Gården i dag Foto: Sisse Fasio

Opstartsevent maj 2018

Opstartsevent

En dejlig varm sommeraften mødtes omkring 75 naboer til opstartseeventet, hvor vi sammen fejrede startskuddet for Fremtidens Gårdhave ved Tomsgårdsvej.
På dagen var der mulighed for at stille spørgsmål til Københavns Kommune og få en snak om hvad der er vigtigt i den nye gårdhave, og hvordan parkeringen skal håndteres.

Beboernes gode gårdhave

Den gode gårdhave

Temaerne til den gode gårdhave er fremkommet på baggrund af 2 fokusgruppeinterview, hver med 10-12 beboerne, og blev bekræftet af rigtig mange beboere på opstartseventen.

 

Tidslinje

Tidslinje

Tilbage Tekniske detaljer

TEKNISKE DETALJER

Her kan du finde tegninger, diagrammer, beskrivelse af LAR-løsninger, dokumenter fra embedslægen, analyseværktøjer og dokumenter og oplæg fra udviklings- og anlægsprocessen samt de løbende og efterfølgende registreringer og evalueringer. Dokumenterne og informationerne opdateres derfor løbende, efterhånden som projektet skrider frem og i de første år efter at gårdhaven tages i brug.

Program

Vi forventer at udpege rådgiverteamet ultimo august 2018.

Opgaven er pt. i udbud indenfor Købehavns Kommunes rammeaftale for teknisk rådgivning – Parker og Byrum.

Historiske kort og tegninger

Plantegning fra oprindelig byggesag i 1935:

Byggesag bygning 1935

Plan af gården før der blev lavet garageanlæg:

Plan

Bygningens facade ud mod gårdsiden:

Facade

Opsamling fra opstartsmødet

Herunder ses tre af plakaterne fra opstartsmødet, hvor beboerne kunne tilkendegive deres ønsker og interesser set ud fra de tre temaer, Beboernes gode gårdhave, parkering i gårdhaven og adgang til skolen. 

Prikkerne repræsenterer beboernes ønsker og gav et indblik i hvilke områder var særligt vigtige i det videre forløb med gårdhaven.

 

Den gode gårdhave-1

Parkering i gaardhaven-1

Adgang til skolen-1