En grøn gårdhave

Vi vil skabe en grøn gårdhave med fokus på klimatilpasning og håndtering af det regnvand som falder på tagene og i gården. Gårdhaven laves i samarbejde med beboerne, bestyrelse og HOFOR. Gårdhaven kommer til at være et ud af flere projekter i området som vil arbejde med at gøre nærområdet mere trygt at færdes og opholde sig i. Der vil blandt andet blive renoveret gavle og vinduer for at nedsætte støjgener og et tunnel- og lyskunstprojekt skal gøre det mere sikkert og trygt for skolebørn at komme til og fra skolen på Hovmestervej.

  • Sted

    Hovmestervej / Tomsgårdsvej / Frederiksborgvej

  • Areal

    6400 m²

  • Bygherre

    Københavns Kommune

Gården i dag Foto: Rachel MacIntyre
Gården i dag Foto: Rachel MacIntyre

Opstartsevent maj 2018

Opstartsevent

En dejlig varm sommeraften mødtes omkring 75 naboer til opstartseeventen, hvor vi sammen fejrede startskuddet for Fremtidens Gårdhave ved Tomsgårdsvej.
På dagen var der mulighed for at stille spørgsmål til Københavns Kommune og få en snak om hvad der er vigtigt i den nye gårdhave, og hvordan parkeringen skal håndteres.

Beboernes gode gårdhave

Den gode gårdhave

Temaerne til den gode gårdhave er fremkommet på baggrund af 2 fokusgruppeinterview, hver med 10-12 beboerne, og blev bekræftet af rigtig mange beboere på opstartseventen.

Tidslinje

Tidslinje