Om

Grønnere byrum, blomstrende gårdhaver, et rigt dyreliv og landskabelige gader, der leder regnvand væk fra kvarteret, så vi undgår vandskader ved de store regnskyl.
Det har været visionen for de projekter, som er blevet realiseret i Klimakvarter Østerbro.

oversigtsplan

Klimaet ændrer sig. Vi kan se frem til flere korte, men heftige regnbyger som dem, København de senere år har oplevet. Regnskyl med så store mængder vand, at kloakkerne ikke kan følge med og hvor vores kældre er blevet oversvømmet.

De store skybrud har forårsaget skader for flere milliarder. Beboerne på Østerbro har oplevet oversvømmede kældre, fået ødelagt gamle minder og fået dyrere forsikringspræmier. Med projektet Klimakvarter vil vi fremtidssikre kvarteret, så vi får styr på regnvandet og minimerer skaderne ved fremtidige skybrud.

Klimakvarter er et projekt under Københavns Kommune i tæt samarbejde med HOFOR og en række offentlige, private og frivillige aktører.

Grønne løsninger for regnvand
Vi har en vision om en ny måde at håndtere regnvandet på. I stedet for at se regn som et problem, vi skal skaffe os af med, vælger vi at se regnvandet som en ressource, vi gerne vil have frem i lyset. Ved at skabe landskabelige kanaler i de bredeste gader i vores kvarter, som kan lede vandet ud til havnen, kommer vandet op på overfladen, hvor det ikke gør nogen skade.

Københavns kloaksystem er gammelt, og det vil være både for dyrt og for svært at udvide kapaciteten i det eksisterende system. Det er tid til at satse på nye løsninger, der samtidig gør vores byrum grønnere, sjovere og bedre at opholde sig i. De løsninger finder vi her i klimakvarteret.

Vi ønsker at finde innovative teknologiske løsninger, der på én og samme tid løser vores udfordringer med de store vandmængder og gør vores byrum grønnere til gavn for området og dets beboere. Vi skal finde holdbare løsninger på, hvordan vi håndterer regnvandet bedst muligt i kvarteret, både i hverdagen og når der er skybrud.

skt. kjelds plads visualisering_tredje natur

Om hjemmesiden
Find information og lad dig inspirere af, hvordan vi i Klimakvarteret har arbejdet med klimatilpasning af gaderbyrumgårde og bygninger. Du kan også se, hvordan klimakvarterets beboere selv har taget initiativ til sjove og grønne klimatilpasningsprojekter.

Overblik
Du kan danne dig et overblik over visionerne, strategierne og målsætningerne for Klimakvarterprojektet ved at læse Projektkataloget for Klimakvarter fra 2013 eller pjecen Københavns første klimakvarter fra 2016. Ligeledes kan du se Tredje Naturs vision for kvarteret fra 2012.

klimakortet kan du få et overblik over alle de enkelte klimatilpasningsprojekter i Klimakvarter og sammensætte din egen rundtur.

Københavns Klimatilpasningsplan
Hele København skal finde løsninger på de udfordringer, vi arbejder med her på Østerbro. Derfor er der lavet en ambitiøs klimatilpasningsplan, der vil blive gennemført over de næste tyve år. Klimakvarter er demonstrationsprojektet, der skal inspirere resten af byen til at tænke grønt, når vi tænker skybrud.

Du kan læse skybrudsplanen for hele København (2012) og se konkretiseringen for Østerbro her på siden. Men vi anbefaler videoen  som et rigtig godt udgangspunkt for at forstå visionen.