Københavns Klimakarré – Fremtidens Byfornyelse

Klimakarréen er et demonstrationsprojekt for bæredygtig byfornyelse af ældre bygninger, fortove og gårdhaver. Københavns Klimakarré som ligger i Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro, er kort sagt et udstillingsvindue for bæredygtig byfornyelse.

Københavns Klimakarré er en indsats, der understøtter klima og miljø igennem forbedringer af boligen, bygningerne og den fælles gård

Vi afholder site-visits i Klimakarréen. Skriv til info@klimakvarter.dk og hør om mulighederne for at se Klimakarréen.

Klimakarréen er et samarbejde mellem beboerne i Klimakarréen, Københavns Kommune, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Henning Larsen Architects, Saint-Gobain o.a.

Tilføj til rundtur Fjern fra rundtur
 • Sted

  Karréen omkranses af Helsingborggade, Klidevældsgade, Thomas Laubs Gade og Landskronagade

 • Status

  Undervejs

 • Pris

  Afhænger af gennemførte renoveringsprojekter kr.

 • Rådgivere

  Hovedprojekt:
  Henning Larsen Architects
  Logik & Co.
  Saint Gobain

  Sparringspartnere:
  BvB
  Grundejernes Investeringsfond

 • Håndteret regnvand

  Ca. 4450 m3/år

 • Påbegyndt

  2013

 • Forventes færdigt

  2022

 • Tagareal

  3.971 m2

 • Belægningsareal

  2507 m2 gård og 1248 m2 fortov

 • Ejerforhold

  Beboerne - Private udlejningsejendomme, ejer- og andelsboliger

Tekniske detaljer
Idéudviklingsfasen foråret 2015
Den Multifunktionelle Gårdfacade
Lejlighed med spansk altan
Lejlighed med fransk altan
Spansk altan med ramme af genbrugstræ.

Fælles gårdhave med regnvandshåndteringen

Håndtering af regnvandet er omdrejningspunktet i den fælles gårdhave. Igennem hele gårdhaven løber en forsænket flade med varierende bredder, hvor regnvandet i gården opsamles og bruges til vaskemaskiner og toiletskyl i boligerne.

Gårdhaven bliver indrettet med forskellige zoner. Tæt på de enkelte ejendomme, vil der være mere private nærområder og andre steder i gården vil der være områder, der inviterer til større fællesskaber.

Den fælles gårdhave og fortovshaverne forventes at stå færdige i februar 2024.

Forbedringer af boligen, bygningerne og den fælles gård

København skal være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Københavns Klimakarré, som ligger i Klimakvarteret på Østerbro bidrager netop til at nå dette mål ved at skabe sammenhæng mellem energirenovering, klimatilpasning og forbedret boligkvalitet. Klimakarréen er et udviklingsprojekt for bæredygtig byfornyelse og et udstillingsvindue for, hvordan en ældre karré med en nedslidt og utidssvarende gård kan klimasikres og energioptimeres i et totaløkonomisk rentabelt projekt.

Københavns Kommune har samarbejdet tæt med beboere, ejere, rådgivere og leverandører. Projektet blev igangsat i 2014 og i 2015 blev der afholdt en arkitektkonkurrence. Henning Larsen Architects vandt, og har stået for udvikling og projektering af gårdfacaden, den fælles gårdhave og fortovshaverne. Saint-Gobain har stået for udviklingen af en række løsninger til Den Multifunktionelle Gårdfacade.

En klassisk københavnerkarré

Klimakarréen er en klassisk københavnerkarré opført i perioden 1899 til 1905 og består af 13 ejendomme med i alt 220 boliger og én ubebygget grund. Ejerforholdene er blandet andels- og ejerforeninger og privat udlejning. Facadeløsningen er udført på ejendommene Thomas Laubs Gade 5-13 og Helsingborggade 6.

Stort potentiale

Alene i Danmark er der 26.873 etageejendomme fra før 1950, hvoraf ca. 43 % har energiklasse E eller derunder. Der er derfor store CO2-besparelser at hente ved at energirenovere de ældre etageejendomme.

 

Den Multifunktionelle Gårdfacade

Fordele med Den Multifunktionelle Gårdfacade

Visionen for den Multifunktionelle Gårdfacade (DMG) er at bevare de karakteristiske gadefacader og alene arbejde med gårdfacaden. DMG er en fleksibel, udvendig facadeisolering, der kobler en række kendte løsninger sammen i et samlet innovativt byggesystem. Løsningerne tilpasses den enkelte ejendom og er skalerbare på forskellige typer ejendomme. I isoleringen er der givet plads til føring af ventilation, el og regnvand. Vandet afkobles kloakken og bruges til vaskemaskiner og toiletskyl i boligerne. Den Multifunktionelle Gårdfacade (DMG) er blevet opsat på flere ejendomme i Københavns Klimakarré. De nye gårdfacader har forskellige beklædninger i træ, klinker og facadeplader og i den særligt udviklede sokkel plantes blomster og planter til begrønning af facaderne.

Altaner og karnapper

Den Multifunktionelle Gårdfacade åbner op for mere dagslys og bedre plads i boligerne, fx med nye altaner eller karnapper. DMG er attraktiv for beboerne, da det er en udvendig isoleringsløsning og dermed ikke stjæler m2 fra små lejligheder.

Bedre indeklima

Indeklimaet i boligerne måles i en periode på ca. 2 år for at kvalificere miljøeffekten af løsningerne i Klimakarréen. Der måles på temperatur, fugt og CO2-indholdet i luften og fugt i konstruktionen De første måleresultater præsenteres i løbet af 2021.

Enkle principper

Den Multifunktionelle Gårdfacade er en helt ny løsning, og det forventes, at DMG bliver en efterspurgt løsning, da den kombinerer energirenovering med forbedret boligkvali­tet. DMG er en løsning, som kan bruges på en stor del af byens ejendomme og er ikke underlagt patenter. Principperne i DMG er enkle og vil derfor kunne indgå i kataloget hos en række rådgivervirksomheder.

Prøv den interaktive 3D-model

Prøv den interaktive 3D-model

Modellen viser hvordan flere ejendomme i Klimakarréen er blevet renoveret med Den Multifunktionelle Gårdfacade. Få et godt overblik over hvordan de forskellige lag indgår i facaden. Se også hvordan bygningerne ændrer karakter når de gamle vinduer pilles ud og erstattes med franske eller spanske altaner.

Prøv 3D-modellen (åbner den i et nyt vindue)

Unity WebGL Player | Klimakarre (spatialsuite.dk)

 

 

 

 

Tilbage Tekniske detaljer

Plantegning

Plan

LAR-løsninger

LAR betyder Lokal Afledning af Regnvand.

Målet er, at 100% af regnvandet skal afkobles fra kloaksystemet. Det kan ske ud fra tre følgende måder:

 • Opsamling og genbrug af regnvand fra gård til  toiletskyl og vanding og fra taget til tøjvask
 • Opsamling, fordampning og forsinkelse i ‘å’ i gården
 • Absorption og nedsivning i bede og ‘grønne’ fortove.

 

LAR og LUR

Regnvand opsamling og brug

Styrker: 100 % afkobling af regnvand til kloaksystemet vil reducere den belastning, som systemet kommer under ved kraftig regn og skybrud. Ved at genbruge vandet til toiletskyl og tøjvask, kan der der opnås store besparelse på vand – til gavn for beboernes økonomi, og for Københavns begrænsede drikkevandsressourcer.

Svagheder: Ekstra indføring af rør til regnvandetDIAGRAM_REGNVAND_2-page-001