Understøttelse af det private initiativ

Forbedret opsamling og nedsivning af regnvand, opsætning af solceller, etablering af grønne tage og forbedret isolering er blot nogle af de tiltag, som bygningsfornyelsen i de senere år har støttet i Klimakvarteret. På den måde sikres det, med udgangspunkt i beboernes behov og ønsker, at boligmassen også bidrager til at gøre Klimakvarter til et udstillingsvindue for en bæredygtig fremtid.

  • Sted

    I hele kvarteret

  • Rådgivere

    Læs mere om bygningsfornyelse

  • Kontakt

    Bygningsfornyelsen Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune kk.dk/byfornyelse
Jagtvej 213 - 215 sommeren 2015. Efter renovering
Bellmansgade 7 - 37 foråret 2013. Efter renovering
A/B Vennemindehaven: tagterrase. Efteråret 2014

Om bygningsfornyelsen

Byfornyelsesloven giver Bygningsfornyelsen mulighed for at støtte renoveringer af beboelsesejendomme. Det er en hovedprioritet at udbedre installationsmangler i form af manglende wc, bad og fjernvarme, men i de senere år har en lovændring åbnet op for, at der også kan ydes støtte til klima- og energimæssigt bæredygtige løsninger.
Beboelsesejendomme i Klimakvarteret har modtaget støtte gennem de ordinære ansøgningsrunder i både 2011 og 2012 samt på ekstraordinære rammer i 2012 og 2013, som blev stillet til rådighed, fordi kvarteret blev udpeget til områdefornyelse.

Regnvand, energi og klima

Flere steder er der blevet etableret løsninger, der udnytter grønne arealer og gårdanlæg til at forbedre områdets evne til at klare store mængder regn. Dette opnås bl.a. ved, at regnvand fra taget føres til faskiner i friarealet, ved etablering af dræn, opsamling af regnvand og begrønning af tage.

Vennemindevej 1 - 13: Grønt tag med sedumbelægning til forsinkelse af regnvand

A/B Vennemindehaven: Grønt tag med sedumbelægning til forsinkelse af regnvand

Ved AB Vennemindehaven, Fonden Østergården, AB Nymindegårdvej og AB Bellmansgade 7-37 er der også blevet etableret solceller, der er med til at sænke energiforbruget og CO2-udslippet, og som samtidig kommer beboernes pengepunge til gode.

Vennemindevej 1 - 13 solceller

A/B Vennemindehaven: Solceller på taget

Endelig er der i de fleste støttede ejendomme i kvarteret udarbejdet forskellige mindre løsninger, der alle bidrager til CO2-regnskabet. Disse omfatter: forbedring og udskiftning af varmeanlæg, etablering af omfangsdræn og isolering af fundamenter, udskiftning af vinduer, energibesparende vandrør samt, i nogle tilfælde, vandbesparende toiletter og armaturer.

Ab Nymindegård

Ab Nymindegård: Udskiftning af vinduer

Alt i alt støttede bygningsfornyelsen i 2011 2 ejendomme, i 2012 5 ejendomme og i 2013 7 ejendomme.