Bygninger

Boligmassen spiller en helt central rolle i forhold til klima- og energimæssig bæredygtighed. Derfor understøtter Bygningsfornyelsen i Københavns Kommune det private initiativ ved at yde støtte til energirenoveringer af beboelsesejendomme. Du kan læse mere generelt om bygningsfornyelse i Klimakvarteret, eller om A/B Bellmansgade - et skoleeksempel på en energieffektiv bygningsfornyelse.

Projekter