Regnvandstunnel skybrudssikrer Klimakvarter Østerbro

For at få regnvand og skybrudsvand væk fra Klimakvarter Østerbro anlægger HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, en tunnel, der kan lede regnvandet direkte ud i havnen.

Tilføj til rundtur Fjern fra rundtur
 • Sted

  Fra Carl Nielsens Allé, via Johan Svendsens Vej og ud i havnen ved Lautrupkaj

 • Status

  Færdigt

 • Pris

  Ca. 100 mio kroner kr.

 • Rådgivere

  NCC/SMET
  COWI

 • Bygherre

  HOFOR

 • Håndteret regnvand

  Tunnelen er ø2500. kan klare en 100 års regn med sikkerhedsfaktor. Max kapacitet forventes at være 6,5 m3/s

 • Kontakt

  Christina Otzen Kommunikationsrådgiver HOFOR chot@hofor.dk
Byggepladsen på Lautrup Kaj august 2015. Cirklen markerer der, hvor HOFOR graver ud og sænker boremaskinen ned. Den skal så bore under banelegemet og videre mod Johan Svendsens Vej.
Byggepladsen ved Lautrupkaj under opstart af byggeriet. Juni 2015
Byggepladsen på Lautrup Kaj august 2015
Byggepladsen på Lautrup Kaj august 2015

Østerbrotunnelen er en af de første, HOFOR anlægger. Den skal sikre, at Ydre Østerbro slipper for oversvømmelser ved Svanemøllehallen, S-togslinjen og det tidligere Øresundshospital. Flere skoler, institutioner og foreninger i det område har været hårdt ramt af oversvømmelser ved skybrud. Når regnvandet bliver ledt direkte ud i havnen, kan vi hurtigt fjerne vand fra vejene, og vi slipper desuden for at pumpe det rene regnvand ud til rensningsanlægget Lynetten.

Det er derfor en løsning, som sikrer området ved skybrud og samtidig aflaster kloaksystemet og sparer miljøet for at pumpe vandet hele vejen gennem byen. Det er en af de første regnvandstunneler, og det er en løsning, som HOFOR forventer at skulle bruge flere andre steder i København.

Princippet for tunnelen er gengivet på denne tegning, som er delt ud i forbindelse med opstart af projektet.
Tegning hofor tunnel