Courtyards

Several courtyards in the Climate Resilient Neighbourhood will be renovated and greened over the next few years. The courtyards are to be transformed into large luxuriant courtyard gardens that can manage everyday rain locally and improve everyday life for the residents. In the courtyards, rainwater can percolate and be collected in rain beds, water columns or storage tanks and be used locally for watering or play. At the same time, the courtyard is to be arranged so that the basement is kept dry and the water runs to the street and from here out to the harbour when downpours occur. For more information about the projects. Please visit our danish site. We recommend using Google Chrome in order to translate.

Projects

I gårdene arbejdes der med nedsivning og opsamling af regnvand. Det kan eksempelvis opsamles i regnbede, vandsøjler eller magasiner og anvendes lokalt til vanding eller leg. Samtidig indrettes gårdene, så kældre holdes tørre og vand kan løbe til gaden hvorfra det ledes ud i havnen ved skybrud.

Københavns Kommune og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har tilsammen afsat 40 mio. kr. til tre demonstrationsprojekter, der gennemføres i Klimakvarter og i Sydhavn fra 2013-2017.

Real Dania (Sustania) har i 2018 kåret Fremtidens Gårdhaver med LAR som et af Danmarks bedste klimatilpasningsprojekter. Fremtidens Gårdhaver med LAR viser, hvordan vi laver byfornyelse og rekreative friarealer i nedslidte baggårde og samtidig bidrager til Københavns Klimatilpasning.

Hør stadsarkitekt Tina Saaby fortælle om gårdhavernes værdi for København.