Københavns første klimatilpassede byrum

Tåsinge Plads er Københavns første klimatilpassede byrum. Pladsen er en grøn oase, som både håndterer store mængder regnvand og skaber et mødested for kvarterets beboere.

Her forenes bylivet med naturen. Der er byliv og brosten på torvet, hvor man kan drikke en god kop kaffe og nyde den grønne udsigt. Få meter væk kan man gå på opdagelse i den frodige ‘danske regnskov’. Her er 1.000 kvadratmeter ubenyttet asfalt blevet til ‘vild’ bynatur.

Tilføj til rundtur Fjern fra rundtur Tekniske detaljer
Sommeren 2015
foto: GHB

Klimatilpasning i gadeplan

Klimatilpasningen af Tåsinge Plads skal styre og tilbageholde mest mulig af det regnvand, der falder omkring pladsen. Mod vest er landskabet hævet over jorden for at give plads til de eksisterende dækningsgrave og skabe en solskrænt, hvor besøgende kan trække ud og nyde en kop kaffe eller lege. Herfra skråner landskabet over mod et forsænket areal mod øst, hvor regnvandet derfor samler sig.

Ved at aflede og nedsive regnvand fra tage og torv lokalt, holdes vandet fra kloakken, og vi sikrer på den måde, at der er kapacitet i kloakken til at håndtere fremtidens skybrud. I alt kan Tåsinge Plads forsinke og nedsive regnvand fra et omkringliggende område på ca 8000 m².

Plan til folder_Tåsinge Plads_SMALL

Vild natur i byen

På Tåsinge Plads indrammes den vilde natur af en urban ramme. Pladsens udformning er inspireret af “københavnerfortovene,” der løber gennem kvarteret som en lokal signatur. Fortovene føres fra bygningernes indgangsporte og gennem pladsen, som på den måde bliver delt op i mindre byrum og aktivitetssteder. Det er en ramme, der giver plads til, at den lokale natur kan vokse sig vild med vilje uden at virke utæmmet.

På torvet i midten står skulpturelle vandparasoller og dråber som pladsens varetegn. Vandet kan pumpes ud på overfladen og bruges til leg, hvorefter det løber i små kanaler ud i det grønne areal.

Tåsinge Plads 2015 Klimakvarter LAR København Klimatilpasning

Borgernes engagement

I sommeren 2012 begyndte en række eksperimenter på Tåsinge Plads. Sammen med engagerede beboere gjorde naturentusiaster pladsen ’Vild Med Vilje’, der blev opsat midlertidige kunstinstallationer og bygget byrumsmøbler. Og initiativet ’Instant hygge’ samlede folk til lørdagsmorgenmad hen over sommeren for at dyrke det gode naboskab.

Projekterne gav nyt liv til pladsen og opmærksomhed omkring den, allerede inden den stod færdig. Eksperimenterne gav også mulighed for at afprøve brugernes ønsker til, hvilke aktiviteter pladsen skulle indeholde inklusiv klimatilpasningsløsninger.

Dialogen med grundejerne og pladsens brugere har været essentiel for realiseringen af den og vigtig for den lokale forankring af Tåsinge Plads i kvarteret. De midlertidige projekter har været med til at skabe pladsens nye identitet.

Tilbage Tekniske detaljer

Regnvandshåndtering på Tåsinge Plads

Tåsinge Plads er et stykke infrastruktur klædt ud som en park. Med projektet har vi afkoblet over 7.500 m2 vejareal fra kloaksystemet, men vi har samtidig omdannet 1.000 m2 til grønt areal og yderligere 1.000 m2 til et nyt opholdsrum for kvarterets beboere.

Regnvand der falder på tagarealet er også afkoblet fra kloaksystemet. Det sker ved at de nederste 4m af nedløbsrøret er udskiftet til et trykfast rør, der fører vandet under vejen og over til en samletank under “regndråberne”.