En gårdhave, der bidrager til skybrudssikring

I Fremtidens Gårdhave ved Straussvej har Københavns Kommune og HOFOR i samarbejde med beboerne anlagt en frodig og grøn gårdhave, der ud over at håndtere hverdagsregn også kan håndtere skybrud op til en 100 års regnhændelse, så byens kloakker aflastes. Regnvand, der falder på gårdvendte tage og belagte områder, afkobles kloakken og håndteres lokalt i gårdhaven bag høje kældernedgange i et smukt design.

Gårdhaven demonstrerer, hvordan klima- og nedsivningsudfordringen i Sydhavnen vendes til noget værdifuldt for beboere. Regnvand opmagasineres og tilbageholdes til synlige blå og grønne regnvandsløsninger, der tilsammen danner et smukt og stemningsfuldt haverum med en sø og en klimakant med en vandrende, som både er gårdhavens gennemgående møbel og vandlegselement.

Fremtidens Gårdhave ved Straussvej er det første københavnereksempel på:

 • En regnvandssø med biologisk rensning, så børn og voksne kan lege med vandet
 • Et regnvandsteknisk anlæg i en privat gårdhave opført af HOFOR
 • En gårdhave designet og bygget med brug af genanvendte byggematerialer
 • En fossil- og emmisionsfri byggeplads i Teknik- og Miljøforvaltningen

Real Dania (Sustania) har i 2018 kåret Fremtidens Gårdhaver ved Straussvej som et af Danmarks bedste klimatilpasningsprojekter.

Fremtidens Gårdhave ved Straussvej blev indviet med legende børn i søen på en skøn sommerdag den 10. juni 2021.

Tilføj til rundtur Fjern fra rundtur
 • Sted

  Straussvej / Mozartsvej / Offenbachsvej / Borgmester Christiansens Gade

 • Status

  Færdigt

 • Pris

  Ca. 14 mio. kr.

 • Areal

  3.100 m²

 • Rådgivere

  BOGL
  WSP Danmark
  Lendager Group

 • Bygherre

  Københavns Kommune

 • Entreprenører

  MøllerLøkkegaard ​Junckerhaven

 • Finansieret af

  Købehavns Kommune, Bolig- og Planstyrelsen og HOFOR

 • Projektperiode

  2016 - 2021

 • Samlet grønt areal

  Eksisterende: 1670 m2 / Fremtidens Gårdhave: 1900 m2

 • Kontakt

  Projektleder Lene Andersen lenand@kk.dk 2637 8542
Tekniske detaljer
Vandet starter sin vej gennem gårdhaven...
...først ned ad vandtrappen...
...og ud i vandkanalen
...som løber oven på Klimakanten...
...og snor sig igennem gårdens solside...
...så børn og voksne kan lege med det...
...hvorefter det til sidst ender i søen og cirkulerer videre gennem det biologiske rensningsanlæg, hvorefter rejsen gentages...
Indvielse af Fremtidens Gårdhave ved Straussvej d. 10. juni 2021
Indvielse af Fremtidens Gårdhave ved Straussvej d. 10. juni 2021
Indvielse af Fremtidens Gårdhave ved Straussvej d. 10. juni 2021
Leg & Læringsworkshop. Foto: Charlotte Brøndum
Startskuddet på Fremtidens Gårdhave ved Straussvej. Foto: Charlotte Brøndum
Startskuddet på Fremtidens Gårdhave ved Straussvej. Foto: Charlotte Brøndum
Gårdhaven før

Fremtidens gårdhave ved Straussvej

Gårdhaven er indrettet, så regnvandet er kilden til gårdhavens æstetik og stemning. Der er derfor anlagt en lille lavbundet sø, som er forbundet med en vandkanal, der løber oven på gårdens klimakant. Klimakanten er en snoet 40-60 cm høj væg, der løber langs gårdens solside og cirkulerer vandet gennem det biologiske rensningsanlæg, så børn og voksne kan lege med vandet. I gårdhaven er der også en bakke, et væksthus, en frugtlund samt en traditionel legeplads og et vandlegsområde.

Gårdhavens Regnvandsarkitektur

Beboernes gårdhave

Gårdhavens indretning er udviklet ved at samtænke beboernes ønsker og behov med regnvandshåndteringen og ved at skubbe til beboernes forestilling om regnvandets rekreative værdi.

Det er mundet ud i Danmarks første gårdhave med en biologisk renset regnvandssø.

Læs mere om regnvandets rekreative værdi og biodiversitet

Regnvandets rekreative værdi og biodiversitet

Gårdhavens synlige regnvandshåndtering er havens `nerve´ og stemningsskaber både for beboerne og for plante- og dyreliv, som mangedobles, når der er et permanent vandspejl.

Gårdhavens åbne vandspejl og mange forskellige træer og planter understøtter fødekæden ved at tiltrække insekter, fugle og måske fisk eller padder.Gårdhaven har i alt ca. 85 træer, 125 buske og et væld af stauder, græsser og løg.

Der er i alt ca. 80 forskellige plantearter på land og i vand.

Gårdhavens orangeri er beboernes nye samlingssted og giver beboerne nye muligheder for at dyrke frugt, grøntsager, planter mm.
Klimakanten er nerven i gårdhavens vandcirkulation og er samtidig gårdhavens gennemgående møbel og legeplads.

Gårdhavens Regnvandshåndtering

Vandets vej

Regnvandet fra tagene ledes i render til græsplænen i midten af gårdhaven og videre ned til søen. Herfra pumpes vandet op til bakken, hvor det løber ned ad vandtrappen til klimakanten og tilbage til søen.

Gårdhaven kan tilbageholde ekstreme skybrud, så byens kloakker aflastes. Når der igen er plads i kloakkerne, drosles de opstuvede vandmængder til kloakken på Straussvej. Derved begrænses oversvømmelser af kældre og bygninger.

Læs mere om vandets vej fra regnvand til vand til leg

Vand til leg – hele tiden!

Vandets vej fra tag til gårdhave iscenesættes, så det giver en særlig stemning med vand, som kan høres, ses, røres og leges med hele tiden – selv om søens vandstand naturligvis vil stige og falde hen over årstiderne.

Bæredygtighedsdesign

En bæredygtig gårdhave

Gårdhaven er fra begyndelsen designet til at blive opført i genanvendte byggematerialer og med fokus på at minimere CO2-udledningen og reducere brugen af knappe råstoffer og byggematerialer.

Den færdige gårdhave giver nye rammer for en bæredygtig hverdag.

Læs mere om genbrugsmaterialer og æstetik

Genbrugsæstetik

De genanvendte byggematerialer er af meget høj kvalitet og fås til en lavere pris, som i stedet omsættes i ekstra håndværkertimer. Derved opnås helt unikke løsninger og en særlig æstetik, som bidrager til gårdhavens samlede udtryk og stemning.

Mere information

For mere information om Fremtidens Gårdhave ved Straussvej, se tekniske detaljer

For mere information om LAR og materiale herom, se materialer

Tilbage Tekniske detaljer

TEKNISKE DETALJER

Her kan du finde tegninger, diagrammer, beskrivelse af LAR-løsninger, dokumenter fra embedslægen, analyseværktøjer og dokumenter og oplæg fra udviklings- og anlægsprocessen samt de løbende og efterfølgende registreringer og evalueringer. Dokumenterne og informationerne opdateres derfor løbende, efterhånden som projektet skrider frem og i de første år efter at gårdhaven tages i brug.

Gården før

Før fremstod gårdrummet vedligeholdt, men utidssvarende og med en nedslidt asfaltbelægning langs facaderne, som beboerne ikke anvendte til ophold. Der var en del store og skyggefulde træer, en legeplads og en græsplæne i midten af gården, hvor beboerne i mindre omfang havde mulighed for at sætte sig, lege, grille og lign. Der var store udfordringer med vand og fugt i kældre i forbindelse med regnvejr og på grund af høj grundvandsstand.Straussgade

Der var fra start et velfungerende beboerdemokrati og en allerede etableret og stærk gårdgruppe ‘Fællestjørnen’, der består af repræsentanter fra karréens tre ejere som er EF Tjørnegården,
AB Tjørnegården og AB Tjørnen.

Gårdgruppen og en række ildsjæle havde lyst til at indgå i et tæt samarbejde med rådgivere og kommunen og HOFOR om udvikling af LAR- og gårdhaveløsninger. De tre beboerforeninger har været gode til at kommunikere, bl.a. igennem nyhedsbreve og hjemmesider.

Materialer

I forbindelse med at projektet skrider frem, har Københavns Kommune, sammen med rådgiver, fundet frem til materialer til Fremtidens Gårdhave ved Straussvej.

Der er lagt vægt på bæredygtighed og genanvendelse af materialer fra andre byggeprojekter i byen. Nogle af materialerne er fundet på Materialepladsen på Selinevej:

Ca. 400 m2 Skiffer (fra Vor Frue Plads)

Ca. 400 – 500 m2 Brosten (fra hele byen)

Ca. 200 m2 Fortovssten fra Amalienborg

Tegninger

Nedenfor kan du se plantegningen og snittegninger, som viser gårdens forskellige grønne og blå rum.

 

Plan

snitAA2

snitAA

snitCC

snitBB

Søens rensningssystem

Her kan du læse Teknologisk Instituts beskrivelse af rensesystemet i Fremtidens Gårdhave ved Straussvej.

I løbet af 2021/22 evalueres rensningssystemet af Teknologisk Institut. Resultaterne vil blive publiceret her på siden.

 

INSPIRATION TIL RÅDGIVERNE

 

Processen

Billede fra workshop_10

Forslaget til den nye gårdhave er udviklet gennem en række beboerworkshops henover efteråret 2017.

I de forskellige workshops har de fremmødte fra gårdlauget og interesserede beboere arbejdet videre med rådgivernes forslag og kommet med konkrete inputs til hvad der var vigtigt for netop deres gårdhave. Workshopperne haft gårdhavens 3 hovedelementer, væksthuset, klimakanten og søen som omdrejningspunkt, men det har samtidig været vigtigt at der hele tiden har været fokus på beboernes oprindelige tanker om ”den gode gårdhave”. Derfor har også været essentielt at have beboerne med i hele processen, så deres ønsker om en social, robust og unik gårdhave fastholdes.

Interviews

I Københavns Kommune lægger vi stor vægt på at inddrage københavnerne i de projekter, vi gennemfører. Afsættet for beboerworkshop var derfor en række interview med beboerne. De blev udpeget af gårdgruppen med henblik på en bred borgerprofil (børn, unge, voksne, ældre, børnefamilie).

Se baggrunden for metode til interview og den anvendte interviewguide

 

Gårdhaveparametre

Gårdhaveparametre er et kvalitativt værktøj og tjekliste, der kan bruges til kvalitetssikring i idé- projekt- og gennemførelsesfasen samt til en efterfølgende evaluering af gårdhavens indretning og kvalitet. Læs udkastet til parametrene her Gårdhaveparametre.

Samarbejdsdreven innovation

I Københavns Kommune lægger vi stor vægt på at inddrage københavnerne i de projekter, vi gennemfører. Denne intention fylder også meget i udarbejdelsen af projektforslaget til Fremtidens Gårdhave ved Straussvej. Projektet gennemføres som et samarbejdsdrevent innovationsforløb, hvor beboere, rådgiverteamet samt HOFOR og kommunens fagfolk bidrager med hver sin form for viden. Beboerne kommer med deres ønsker og drømme og behov, HOFOR og kommunen med sine krav, erfaring og politiske mål, og rådgiverne sætter deres forskellige fagligheder i spil for at omsætte de forskellige input og drøftelser til det endelige projektforslag.

“Vi tror, at et tæt samarbejde mellem borgere, fagpersoner i kommunen og private virksomheder, er nøglen til de bedste løsninger, når man designer en gårdhave”
– Projektleder Lene Andersen, Københavns Gårdhaver

Billede fra workshop_2

Det samarbejdsdrevne innovationsforløb er foregået i 2016/17 og har bl.a. bestået af disse aktiviteter

 • Interview
 • Opstartsevent
 • Innovationsworkshop med beboere
 • Innovationsworkshop med professionelle samarbejdspartnere
 • 3 skitse- og projektudviklingsworkshop
 • Beboermøde med præsentation af projektforslaget
 • Høring og opbakningsundersøgelse
 • Løbende dialog og sparring med gårdgruppen

Læse mere om samarbejdet mellem Kommunen, Hofor og beboerne her.

Beboernes gode gårdhave

Den røde tråd igennem hele borgerdialogen har været beboernes ønsker til deres nye gårdhave. Temaerne til den gode gårdhave er fremkommet på baggrund af fokusgruppeinterview med ca. ti beboerne og blev bekræftet af rigtig mange beboere på opstartseventen.

Beboernes gode gårdhave_3_A1 Format

Opstartsevent september 2016

En smuk sensommerdag mødtes over hundrede naboer til opstartseeventen, hvor vi sammen fejrede startskuddet for Fremtidens Gårdhave ved Straussvej.
På dagen var der mulighed for at stille spørgsmål til Københavns Kommune og Innovationshuset om udviklingsforløbet.

_MG_4217

Opstartsevent. Foto: Charlotte Brøndum

Innovationsworkshop

Første skridt på vejen, for at gå fra beboernes ønsker til et projektforslag var Leg og Læringsworkshoppen for beboerne i Fremtidens Gårdhave ved Straussvej. Her blev legofigurer, diverse kontorartikler og alskens kreative genstande taget i brug til at udvikle gakkede og skæve idéer til, hvordan regnvand kan indtænkes i gården, som et naturligt element på lige fod med ‘plads til grillen og gyngestativer’. Resultatet blev seks alternative måder at genanvende regnvandet til leg og rekreative områder, med fokus på det stemningsskabende ved brug af lyd og lys, forlængelse af udelivet, fleksibilitet og til at generere energi.

For at hjælpe deltagernes til at tænke ud af boxen, anvendte vi en blanding af hurtige idégenereringsmetoder og byg-din-idé metoder. For uddybende information læs artiklen Leg & Læringsworkshop.

Se filmen om Human-Centered Design, der danner baggrund for metoden til workshoppen.

Innovationsworkshop med fagpersoner

På baggrund af beboerworkshoppens resultater mødtes fagpersoner fra kommunen, arkitekter og ingeniører m.fl. under kreative rammer i Københavns Innovationshus. Formålet var at tænke ud af boksen og pege på nye veje til, `hvordan vi får vand nok i en god kvalitet – hele tiden’ til de blå og grønne gårdhaveløsninger, som beboerne havde peget på i Leg og Læringsworkshoppen.

Det førte til en række spændende forslag til at bruge vand aktivt i gårdhaven, som kan ligge til grund for en regnvandshåndtering i gårdhaven, der både håndterer en skybrudshændelse, renser regnvandet og sikrer vand til en række rekreative gårdelementer, hvor regnvandet er synligt, indgår eller genanvendes.

For uddybende information se siden Innovationsworkshop med fagpersoner.