En gårdhave, der bidrager til skybrudssikring

I Fremtidens Gårdhave ved Straussvej, vil Københavns Kommune og HOFOR samarbejde med beboerne om at anlægge en frodig og grøn gårdhave, der ud over at bidrage til håndteringen af hverdagsregn også kan bidrage til håndteringen af skybrud. Det betyder at gårdhaven også bidrager til aflastningen af kloakken, når der kommer meget store mængder regn.

I projektet vil Københavns Kommune og HOFOR udvikle en model for samarbejde om skybrudshåndtering sammen med private ejere.

Dette projekt ligger i Sydhavnen, fordi der er nogle helt særlige udfordringer med at håndtere skybrud, da grundvandsspejlet her er meget højt. Derudover gennemføres der også mange andre skybrudsprojekter i Sydhavnskvarteret, f. eks. Sjælør Boulevard, Scandiagade m.m.

 

” />

“Grupperne kom med meget forskellige bud på løsninger. Nogle mere realistiske end andre. Men fælles for dem var en stor interesse for at vandet bliver synligt i gården, både til at skabe stemning og til at muliggøre brug af gården i aftentimerne, når mørket falder på.”
Merete Rosendal, beboer i Fremtidens Gårdhave ved Straussvej

Opstartseventen september 2016

I smuk sensommerdag mødtes over hundrede naboer til opstartseeventen, hvor vi sammen fejrede startskuddet for Fremtidens Gårdhave ved Straussvej. På dagen var der mulighed for at stille spørgsmål til Københavns Kommune og Innovationshuset om udviklingsforløbet.

_MG_4217

” />

 

Tanken er at få branchen til at få en anderledes tilgang til regnvandet i fagpersoners videre arbejde, så det på sigt bliver nemmere for Københavns Kommune, at efterspørge regnvand som et synligt element i designet af gårdhaver, når man laver et udbud.

”Jeg fik under forløbet øjnene op for mulighederne i forhold til landskabsarkitekturen og ikke mindst det behov, der er for klimasikring. At sparre med forskellige faggrupper, som man normalt ikke omgås med i dagligdagen, gav enormt meget til at tænke i ny design, udvikling og disponering af gårdrum. Selv ting vi som arkitekter kan finde en lille smule ’tørre’ – den mere tekniske del, viste sig kan vendes og drejes og være med til at sætte et positivt aftryk på det man laver.”

Arkitekt Christoffer Galliano, Arkitekt Maa fra folkarkitekter

Resultatet fra workshoppen er med til at udfordre og forme programmet til Fremtidens Gårdhave ved Straussvej. Derudover vil erfaringerne fra projektet blive omsat i kommunens øvrige udbud af gårdhaver og klimatilpasningsprojekter.

 

Opstartseventen september 2016

I smuk sensommerdag mødtes over hundrede naboer til opstartseeventen, hvor vi sammen fejrede startskuddet for Fremtidens Gårdhave ved Straussvej. På dagen var der mulighed for at stille spørgsmål til Københavns Kommune og Innovationshuset om udviklingsforløbet.

_MG_4217

 

 • Place

  Straussvej / Mozartsvej / Wagnervej

 • Price

  Ca. 10.5 mio. kr.

 • Area

  3100 m²

 • Advisors

  BOGL
  Lendager Group
  Sloth Møller

 • Developer

  Københavns Kommune

 • Finansieret af

  Købehavns Kommune, Udlændinge- Integrations og Boligministeriet og HOFOR.

 • Contact

  Projektleder Lene Andersen lenand@tmf.kk.dk 2637 8542
Technical details
Fremtidens Gårdhave Straussvej Billede: Lendager Group
Fremtidens Gårdhave Straussvej Billede: Lendager Group
Innovationsworkshop. Foto: Charlotte Brøndum
Innovationsworkshop. Foto: Charlotte Brøndum
Innovationsworkshop. Foto: Charlotte Brøndum
Innovationsworkshop. Foto: Charlotte Brøndum
Leg & Læringsworkshop. Foto: Charlotte Brøndum
Leg & Læringsworkshop. Foto: Charlotte Brøndum
Leg & Læringsworkshop. Foto: Charlotte Brøndum
Leg & Læringsworkshop. Foto: Charlotte Brøndum
Startskuddet på Fremtidens Gårdhave ved Straussvej. Foto: Charlotte Brøndum
Startskuddet på Fremtidens Gårdhave ved Straussvej. Foto: Charlotte Brøndum
Startskuddet på Fremtidens Gårdhave ved Straussvej. Foto: Charlotte Brøndum
Startskuddet på Fremtidens Gårdhave ved Straussvej. Foto: Charlotte Brøndum
Startskuddet på Fremtidens Gårdhave ved Straussvej. Foto: Charlotte Brøndum

I Københavns Kommune lægger vi stor vægt på at inddrage københavnerne i de projekter, vi gennemfører. Denne intention fylder også meget i udarbejdelsen af projektforslaget til Fremtidens Gårdhave ved Straussvej. Projektet gennemføres som et samarbejdsdrevent innovationsforløb, hvor beboere, rådgiverteamet samt HOFOR og kommunens fagfolk bidrager med hver sin form for viden. Beboerne kommer med deres ønsker og drømme og behov, HOFOR og kommunen med sine krav, erfaring og politiske mål, og rådgiverne sætter deres forskellige fagligheder i spil for at omsætte de forskellige input og drøftelser til det endelige projektforslag.