Københavns Klimakarré – Fremtidens Byfornyelse

Københavns Klimakarré skal være et fyrtårnsprojekt, der viser hvordan en karré i den ældre bygningsmasse med utidssvarende gård kan renoveres og klimasikres med innovative og bæredygtige løsninger.

Med en helhedsorienteret tilgang skal projektet skabe energirigtige løsninger og sikre, at den øgede mængde regnvand kan håndteres, samtidigt med at beboernes bokvalitet øges gennem lyse og sunde boliger med grønne og rekreative gårde.

Kort sagt – et ambitiøst projekt, der bliver et udstillingsvindue for bæredygtig byfornyelse i det 21. århundrede.

Tilføj til rundtur Fjern fra rundtur Tekniske detaljer
Fortorvet på Kildevældsgade
Kildevældsgade sommeren 2015
Baggård ved Landskronagade sommeren 2015
Hjørnet af Kildevældsgade ogThomas Laubs Gade sommeren 2015
Hjørnet af Kildevældsgade ogThomas Laubs Gade sommeren 2015

Samtænkning giver bæredygtighed og grøn vækst

Samtænkning er projektets nøgleord. Med Klimakarréen skal der udvikles og afprøves løsninger der vil tegne fremtidens byfornyelse, imødekomme klimaudfordringerne og demonstrere hvordan byfornyelsen kan bruges som katalysator for bæredygtig omstilling og grøn vækst.

Med en helhedsorienteret tilgang skal projektet skabe udvikling og innovation indenfor bæredygtig renovering. Ved at samle indsatsen i en karré skabes der mulighed for at udvikle løsninger, der går på tværs af både gård og bygninger.  Resultaterne skal måles i reduceret energi- og vandforbrug, miljørigtig håndtering af affald samt håndtering af regnvand, brug af SMART-teknologi, god arkitektur og øget bokvalitet for beboerne.

Illustration gård

Målet er at skabe skalerbare og rentable løsninger, der kan bruges som inspiration for den ældre boligmasse i København, og som show case og inspiration for andre storbyer.

Udviklingen sker i et samarbejde mellem Københavns Kommune og det valgte totalrådgiverteam bestående af Henning Larsen Architects, Henrik Larsen Rådgivende Ingeniørfirma, V!GØR og TagTomat og med stor inddragelse af beboere og producenter.

Læs mere om de arkitektoniske og regnvandsmæssige løsninger i denne opsamlende booklet, der er blevet uddelt til beboere og ejere.

Forløb

Projektet med klimakarréen startede i 2013, hvor over 100 københavnere meldte deres karré som kandidat. Den endelige karré blev valgt i 2014. Derefter fulgte et forprojekt, hvor beboernes ønsker og drømme er blevet afdækket og innovative producenter gav deres bud på løsninger til bæredygtig byfornyelse. Det valgte rådgiverteam har arbejdet på udviklingen af konkrete løsninger for både gård og bygninger og har nu afleveret et dispositionsforslag.

Image 0,1,2

Skitser fra Henning Larsen Architects

I Københavns Klimakarré er det vigtigt, at beboerne er motiverede og tager ejerskab i projektet. Derfor har der gennem hele projektperioden været en tæt inddragelse af beboere fra karréen. Det er både sket gennem interviews, spørgeskemaer, plante-events, beboermiddage, møder og meget andet. I den kommende fase skal  bygningsejerne beslutte, hvilke bygningsfornyelsesprojekter de ønsker at iværksætte, og totalrådgiverteamet skal arbejde videre med konkretisering af et projektforslag til gården, som i løbet af foråret 2017 forventes at blive sendt i høring.

KlimaCafé 8.5.2015 017

Klimacafé maj 2015

 

Tilbage Tekniske detaljer

Plantegning

Plan

LAR-løsninger

LAR betyder Lokal Afledning af Regnvand.

Målet er, at 100% af regnvandet skal afkobles fra kloaksystemet. Det kan ske ud fra tre følgende måder:

  • Opsamling og genbrug af regnvand fra gård til  toiletskyl og vanding og fra taget til tøjvask
  • Opsamling, fordampning og forsinkelse i ‘å’ i gården
  • Absorption og nedsivning i bede og ‘grønne’ fortove.

 

LAR og LUR

Regnvand opsamling og brug

Styrker: 100 % afkobling af regnvand til kloaksystemet vil reducere den belastning, som systemet kommer under ved kraftig regn og skybrud. Ved at genbruge vandet til toiletskyl og tøjvask, kan der der opnås store besparelse på vand – til gavn for beboernes økonomi, og for Københavns begrænsede drikkevandsressourcer.

Svagheder: Ekstra indføring af rør til regnvandetDIAGRAM_REGNVAND_2-page-001