Københavns Klimakarré – Fremtidens Byfornyelse

Københavns Klimakarré er et fyrtårnsprojekt, der viser hvordan en karré i den ældre bygningsmasse med utidssvarende gård kan renoveres og klimasikres med innovative og bæredygtige løsninger.

Alene i Danmark er der 26.873 etageejendomme fra før 1950, hvoraf ca. 43 % har energiklasse E eller derunder. Klimakarréen demonstrer, hvordan vi i fremtiden kan klimasikre og energioptimere ældre ejendomme og gårde i et totaløkonomisk rentabelt renoveringsprojekt. Ved at samle indsatsen i en karré skaber vi mulighed for at udvikle helhedsorienterede løsninger, der går på tværs af både gård og bygninger.

Klimakarréen, som ligger i Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro, er kort sagt et udstillingsvindue for bæredygtig byfornyelse – både herhjemme og i udlandet.

Tilføj til rundtur Fjern fra rundtur
 • Sted

  Karréen omkranses af Helsingborggade, Klidevældsgade, Thomas Laubs Gade og Landskronagade

 • Pris

  Afhænger af gennemførte renoveringsprojekter kr.

 • Rådgivere

  Hovedprojekt:
  Henning Larsen Architects
  Logik & Co.
  Saint Gobain

  Sparringspartnere:
  BvB
  Grundejernes Investeringsfond

 • Håndteret regnvand

  Ca. 4450 m3/år

 • Påbegyndt

  2013

 • Forventes færdigt

  2021

 • Tagareal

  3.971 m2

 • Belægningsareal

  2507 m2 gård og 1248 m2 fortov

 • Ejerforhold

  Beboerne - Private udlejningsejendomme, ejer- og andelsboliger

Tekniske detaljer
Idéudviklingsfasen foråret 2015
Den Multifunktionelle Gårdfacade
Lejlighed med spansk altan
Lejlighed med fransk altan
Spansk altan med ramme af genbrugstræ.

Forslag til fælles gårdhave

Samtænkning giver bæredygtighed og grøn vækst

Samtænkning er projektets nøgleord. Med Klimakarréen udvikles og afprøves løsninger, der vil tegne fremtidens byfornyelse, imødekomme klimaudfordringerne og demonstrere, hvordan byfornyelsen kan bruges som katalysator for bæredygtig omstilling og grøn vækst.

Med en helhedsorienteret tilgang skabes og udvikles energioptimerede løsninger og derved sikrer man, at den øgede mængde regnvand kan håndteres, samtidigt med at beboernes boligkvalitet øges gennem lyse og sunde boliger med grønne og rekreative gårde.

Målet er at skabe skalerbare og rentable løsninger, der kan bruges som inspiration for den ældre boligmasse i København og som show case og inspiration for andre storbyer.

Udviklingen sker i et samarbejde mellem Københavns Kommune, Henning Larsen Architects og Saint-Gobain samt med stor inddragelse af beboere og øvrige producenter.

Forløb

Projektet med klimakarréen startede med en konkurrence i 2013, hvor over 100 københavnere meldte deres karré som kandidat. Den endelige karré blev valgt i 2014. I Københavns Klimakarré er det vigtigt, at beboerne er motiverede og tager ejerskab i projektet. Derfor har der gennem hele projektperioden været en tæt inddragelse af beboere fra karréen. Det er både sket gennem interviews, spørgeskemaer, events, inspirationsture, beboermiddage, kaffe- og morgenmadsmøder og meget andet.
Læs mere

På baggrund af beboernes ønsker og drømme gav innovative producenter deres bud på løsninger til bæredygtig byfornyelse. Henning Larsens Architects udviklede derefter konkrete løsninger for både gård og bygninger i samarbejde med beboere og samarbejdspartnere. I den efterfølgende fase besluttede bygningsejerne, hvilke bygningsfornyelsesprojekter de ønskede at iværksætte, og totalrådgiverteamet arbejdede på samme tid videre med konkretisering af et projektforslag til gården.

Løsninger

Med udgangspunkt i Karréens eksisterende arkitektur og bygningsejernes ønsker, er den multifunktionelle gårdfacade (DMG) blevet udviklet. DMG er en fleksibel udvendig facadeisolering, der kobler en række kendte løsninger sammen i et innovativt byggesystem. Løsningerne tilpasses den enkelte ejendom og er skalerbare.

Facadeløsningen åbner op for mere dagslys, mere plads og bedre udnyttelse af m2 i de ofte små boliger fx med nye altaner, terrassedøre eller karnapper, som beboerne individuelt kan vælge imellem. I isoleringen er der givet plads til føring af rør til ventilation, el og regnvand. Regnvandet opsamles og afkobles kloakken og bruges til vaskemaskiner og toiletskyl i boligerne. Indeklimaet i boligerne måles løbende for at kvalificere miljøeffekten af løsningerne i Klimakarréen. Der måles på temperatur, fugt og CO2-indholdet i luften.

Læs mere om de arkitektoniske og regnvandsmæssige løsninger her.

Status

Den Multifunktionelle Gårdfacade (DMG) er blevet opsat på flere ejendomme. De nye gårdfacader har forskellige beklædninger i træ, klinker og facadeplader og i den særligt udviklede sokkel plantes blomster og planter til begrønning af facaderne.

Den 17. september 2019 var der rejsegilde for beboere, rådgivere og samarbejdspartnere i Klimakarréen. Se Tv2 Lorrys indslag fra rejsegildet her.

I oktober 2020 blev der afholdt en beskeden indvielse af de nye gårdfacader. Til indvielse deltog blandt andet teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen, og stadsarkitekt Camilla van Deurs.

I 2021 begynder den samlede Klimakarré for alvor at tage form med anlægsstart af gårdhaven og fortovshaverne. Gårdhaven og fortovshaverne forventes at være færdiganlagt i efteråret 2021.

Vi afholder site-visits i Klimakarréen. Skriv til Bygningsfornyelsen på byfornyelsen@tmf.kk.dk og hør om mulighederne for at se Klimakarréen.

Klimakarréen er et samarbejde mellem beboerne i Klimakarréen, Københavns Kommune, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Henning Larsen Architects, Saint-Gobain o.a.

Tilbage Tekniske detaljer

Plantegning

Plan

LAR-løsninger

LAR betyder Lokal Afledning af Regnvand.

Målet er, at 100% af regnvandet skal afkobles fra kloaksystemet. Det kan ske ud fra tre følgende måder:

 • Opsamling og genbrug af regnvand fra gård til  toiletskyl og vanding og fra taget til tøjvask
 • Opsamling, fordampning og forsinkelse i ‘å’ i gården
 • Absorption og nedsivning i bede og ‘grønne’ fortove.

 

LAR og LUR

Regnvand opsamling og brug

Styrker: 100 % afkobling af regnvand til kloaksystemet vil reducere den belastning, som systemet kommer under ved kraftig regn og skybrud. Ved at genbruge vandet til toiletskyl og tøjvask, kan der der opnås store besparelse på vand – til gavn for beboernes økonomi, og for Københavns begrænsede drikkevandsressourcer.

Svagheder: Ekstra indføring af rør til regnvandetDIAGRAM_REGNVAND_2-page-001

Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
free online course
download karbonn firmware
Download WordPress Themes
lynda course free download