Copenhagen's Climate-Resilient Block – Urban Renewal of the Future

Københavns Klimakarré er et fyrtårnsprojekt, der viser hvordan en karré i den ældre bygningsmasse med utidssvarende gård kan renoveres og klimasikres med innovative og bæredygtige løsninger.

Alene i Danmark er der 26.873 etageejendomme fra før 1950, hvoraf ca. 43 % har energiklasse E eller derunder. Klimakarréen demonstrer, hvordan vi i fremtiden kan klimasikre og energioptimere ældre ejendomme og gårde i et totaløkonomisk rentabelt renoveringsprojekt. Ved at samle indsatsen i en karré skaber vi mulighed for at udvikle helhedsorienterede løsninger, der går på tværs af både gård og bygninger.

Klimakarréen, som ligger i Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro, er kort sagt et udstillingsvindue for bæredygtig byfornyelse – både herhjemme og i udlandet.

 • Place

  Karréen omkranses af Helsingborggade, Klidevældsgade, Thomas Laubs Gade og Landskronagade

 • Price

  Afhænger af gennemførte renoveringsprojekter kr.

 • Advisors

  Totalrådgivning:
  Henning Larsen Architects
  Logik & Co.
  Saint Gobain

  Sparringspartnere:
  BvB
  Grundejernes Investeringsfond

 • Handled rain water

  Ca. 4450 m3/år

 • Started

  2013

 • Expected finished in

  2018

 • Tagareal

  3.971 m2

 • Belægningsareal

  2507 m2 gård og 1248 m2 fortov

 • Ejerforhold

  Beboerne - Private udlejningsejendomme, ejer- og andelsboliger

Technical details
Idéudviklingsfasen foråret 2015
Kildevældsgade sommeren 2015
Hjørnet af Kildevældsgade ogThomas Laubs Gade sommeren 2015
Hjørnet af Kildevældsgade ogThomas Laubs Gade sommeren 2015

Integrated approach results in sustainability and green growth

Course of the project

Back Technical details

Plan drawing

Management of rainwater

The target is for 100% of all the rainwater on the plots of land in the block to be disconnected from the sewer system. This can be done in the following three ways:

 • Collection and re-use of rainwater from the courtyard for toilet flushing and from the roof for washing laundry.
 • Collection, evaluation and delaying in a ‘stream’ in the courtyard.
 • Absorption and percolation in beds and ‘green’ pavements.

 

LAR og LUR

Regnvand opsamling og brug

Strengths: 100% disconnection of rainwater from the sewer system will reduce the load imposed on the system in heavy and torrential rain. By re-using the water for toilet flushing and for washing laundry, great savings can be made in water, to the residents’ financial benefit and to the benefit of Copenhagen’s limited drinking water resources.

 

Weaknesses: Additional introduction of pipes for the rainwater

DIAGRAM_REGNVAND_2-page-001