Gårdhaver

Københavns Kommune fornyer gamle gårdmiljøer i kvarteret og det øvrige København. Gårdene omdannes til frodige gårdhaver, der kan håndtere hverdagsregnen lokalt og forbedre hverdagslivet for beboerne.

Projekter

I gårdene arbejdes der med nedsivning og opsamling af regnvand. Det kan eksempelvis opsamles i regnbede, vandsøjler eller magasiner og anvendes lokalt til vanding eller leg. Samtidig indrettes gårdene, så kældre holdes tørre og vand kan løbe til gaden hvorfra det kan ledes ud i havnen ved skybrud.

Københavns Kommune og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har tilsammen afsat 40 mio. kr. til tre demonstrationsprojekter, der blev gennemført i Klimakvarter, Sydhavn og Nordvest fra 2013-2022.

Real Dania (Sustania) kårede i 2018 Fremtidens Gårdhaver med LAR som et af Danmarks bedste klimatilpasningsprojekter. Fremtidens Gårdhaver med LAR viser, hvordan vi laver byfornyelse og rekreative friarealer i nedslidte baggårde og samtidig bidrager til Københavns Klimatilpasning.

Hør stadsarkitekt Tina Saaby fortælle om gårdhavernes værdi for København.