Københavns første klimatilpassede byrum

Tåsinge Plads er Københavns første klimatilpassede byrum. Pladsen er en grøn oase, som både håndterer store mængder regnvand og skaber et mødested for kvarterets beboere.

Her forenes bylivet med naturen. Der er byliv og brosten på torvet, hvor man kan drikke en god kop kaffe og nyde den grønne udsigt. Få meter væk kan man gå på opdagelse i den frodige ‘danske regnskov’. Her er 1.000 kvadratmeter ubenyttet asfalt blevet til ‘vild’ bynatur.

Tilføj til rundtur Fjern fra rundtur Tekniske detaljer
Sommeren 2015

Klimatilpasning i gadeplan

Klimatilpasningen af Tåsinge Plads skal styre og tilbageholde mest mulig af det regnvand, der falder omkring pladsen. Mod vest er landskabet hævet over jorden for at give plads til de eksisterende dækningsgrave og skabe en solskrænt, hvor besøgende kan trække ud og nyde en kop kaffe eller lege. Herfra skråner landskabet over mod et forsænket areal mod øst, hvor regnvandet derfor samler sig.

Ved at aflede og nedsive regnvand fra tage og torv lokalt, holdes vandet fra kloakken, og vi sikrer på den måde, at der er kapacitet i kloakken til at håndtere fremtidens skybrud. I alt kan Tåsinge Plads forsinke og nedsive regnvand fra et omkringliggende område på 7000 m².

Plan til folder_Tåsinge Plads_SMALL

 

Vild natur i byen

På Tåsinge Plads indrammes den vilde natur af en urban ramme. Pladsens udformning er inspireret af “københavnerfortovene,” der løber gennem kvarteret som en lokal signatur. Fortovene føres fra bygningernes indgangsporte og gennem pladsen, som på den måde bliver delt op i mindre byrum og aktivitetssteder. Det er en ramme, der giver plads til, at den lokale natur kan vokse sig vild med vilje uden at virke utæmmet. Her bydes regn, vind og sol velkommen, mens byens rytme ses og mærkes.

På torvet i midten står skulpturelle vandparasoller og dråber som pladsens varetegn. Vandet kan pumpes ud på overfladen og bruges til leg, hvorefter det løber i små kanaler ud i det grønne areal.

Tåsinge Plads 2015 Klimakvarter LAR København Klimatilpasning

Borgernes engagement

Gennem en række forskellige midlertidige projekter, i dialog med kvarterets borgere, er Tåsinge Plads allerede blevet en levende del af bymiljøet. Her kan naboer i dag mødes, lufte hunden eller prøve kræfter med aktivitetsmøblet Bølgen. Dette har skabt et spirende, kreativt byliv, som er med til at styrke kendskabet, fællesskabet og ejerskabet hos de lokale beboere. Dette engagement danner grobund for omdannelsen af Tåsinge Plads, så naboerne fortsat bliver aktive medspillere i pladsens udvikling.

Borgerdrevet byfornyelse_Bølgen

 

Mere information

Læs mere om design, beplantning og tekniske regnvandsløsninger i folderen Tåsinge Plads.

 

Tilbage Tekniske detaljer

Regnvandshåndtering på Tåsinge Plads

Tåsinge Plads er et stykke infrastruktur klædt ud som en park. Med projektet har vi afkoblet over 7.500 m2 vejareal fra kloaksystemet, men vi har samtidig omdannet 1.000 m2 til grønt areal og yderligere 1.000 m2 til et nyt opholdsrum for kvarterets beboere.

Regnvand der falder på tagarealet er også afkoblet fra kloaksystemet. Det sker ved at de nederste 4m af nedløbsrøret er udskiftet til et trykfast rør, der fører vandet under vejen og over til en samletank under “regndråberne”.

(yderligere info følger)