Den åbne gård, der skaber sammenhæng mellem gade og byrum

I Fremtidens Gårdhave ved Askøgade arbejder vi med vand som en ressource. Her skaber vi et ambitiøst demonstrationsprojekt, der både kan bidrage til kvalitetsoplevelser med vand samtidig med at indretningen af gården kan håndtere meget store mængder af nedbør. Vi arbejder med en række mindre, kreative løsninger, hvor vi tilbageholder, styrer og bruger vand til rekreative formål, vanding og leg.

I Fremtidens Gårdhave ved Askøgade udvikles regnvandsløsninger til den åbne karré, hvor regnvand og beplantning skal skabe sammenhæng mellem gårdrum og Askøgade. Gårdhaven er udformet sådan, at der skabes pladser til oplevelser med vand og en grøn have, der kan håndtere meget store mængder nedbør. I et sammenhængende regnvandssystem forsinkes tagvandet og styres, så det kan bruges til vanding og leg og derved ledes uden om den eksisterende kloak.