Innovationsworkshop med fagpersoner

Fagpersoner fra kommunen, arkitekter og ingeniører m.fl. mødtes under kreative rammer i Københavns Innovationshus. Formålet var at tænke ud af boksen og pege på nye veje til, `hvordan vi får vand nok i en god kvalitet – hele tiden’ til de blå og grønne gårdhaveløsninger, som beboerne havde peget på i Leg og Læringsworkshoppen.

Det førte til en række spændende forslag til de(t) hydrauliske greb, som kan ligge til grund for en regnvandshåndtering i gårdhaven, der både håndterer en skybrudshændelse, renser regnvandet og sikrer vand til en række rekreative gårdelementer, hvor regnvandet er synligt, indgår eller genanvendes.

Resultaterne fra workshoppen opsummeres i seks små film. Filmene er en opsamling på de løsninger og idéer, som de seks grupper pegede på. Grupperne arbejdede med afsæt i en af de modeller som beboerne havde bygget på Leg & Læringsworkshoppen. Deres opgave var at komme med nytænkende tekniske bud på, hvordan beboernes forslag kunne realiseres i virkeligheden.

Formålet med såvel beboerworkshoppen som den faglige workshop var at tænke utraditionelt og ud af boksen for at hjælpe os alle til at tage et lille skridt i en ny retning i forhold til hvilke muligheder, der er for at håndtere regnvand i en gårdhave. Opsamlingerne fra begge workshops skal derfor ikke ses som andet og mere end inspiration til at tage dette skridt – eller som inspiration til nytænkende regnvandshåndtering i andre klimatilpasnings­projekter.

Blandt de forslag, der er til at sikre vand nok i en god nok kvalitet hele tiden, ønsker HOFOR og kommunen at gå videre med det løsningsforslag, der vedrører at lede vand ind i gården udefra – det vil sige fra bygningernes tagnedløb på vejsiden og eventuelt fra forhaverne..

Se seks forskellige forslag og resultater af workshoppen.

Præsentation 1: Hvordan der kan etableres et vandløb, bl.a. ved hjælp af grundvandssænkning og pumper

Præsentation 2: Hvordan der kan sikres en god vandkvalitet til forskellige aktiviteter bl.a. ved hjælp af grundvandssænkning, og hvordan vand kan bruges som varme vægge eller gulve

Præsentation 3:

Hvordan der kan dannes private zoner i gårdhaven ved hjælp af regnvand og lyden af vand, bl.a. ved hjælp af over- og underjordiske reservoir samt behovs- og brugerdrevne pumper og rensning

Præsentation 4: Hvordan regnvandet kan anvendes til badning bl.a. ved at bruge vandets energi, turbiner og opmagasinering i højden

Præsentation 5: Hvordan regnvandet kan anvendes til vandvægge året rundt ved hjælpe af behovsstyret rensning og brug af kassetter eller aquadukter

 

Præsentation 6: Hvordan regnvandet kan anvendes til surfbølge og snekanon ved hjælp af en `rense-opbevare-anvendelses-cyklus´med rensesø og behovsstyret rensning

Se detagerliste og gruppeinddeling faglig workshop