Den grønne gård

Der arbejdes med at skabe en grøn oase, med gode opholdszoner til gårdens beboere. Et frodigt grønt frirum, der skal skabe et pusterum som modspil til byens mange pladser og aktive torve. Dette er beboernes have, det sted man læser avisen og drikker sin te, – stedet hvor ungerne leger trygt, mens der hænges vasketøj op eller spises frokost i solen.

Tilføj til rundtur Fjern fra rundtur
 • Sted

  Otto Mallings Gade 2-12   Lange Müllers Gade 20-22 Landskronagade 57-67 og Vennemindevej 51-53

 • Status

  Færdigt

 • Pris

  3,2 mio. kr.

 • Areal

  1436 m²

 • Rådgivere

  Gaardrum.dk
  BSAA Urbanlab
  Holmsgaard Ingeniører
  Operate

 • Bygherre

  Københavns Kommune

 • Håndteret regnvand

  Opsamling af regnvand til genanvendelse: 5 m3. 33% afkobles kloak

 • Årstal

  Færdiganlagt 2016

 • Belægningsareal

  900 M2

 • Ejerforhold

  Privat

 • Kontakt

  Projektleder                         Lene Andersen   Lenand@kk.dk             26378542
Tekniske detaljer

Regnvandshåndtering og ophold

Mellem boligerne skabes der en grøn oase, og hermed mindskes de befæstede arealer i forhold til det nuværende gårdareal. Det skaber mulighed for at håndtere regnvand lokalt, og etablere nedsivnings arealer og regnvandshaver, der strækker sig i hele det  lange og snævre gårdrum.
Der skabes mindre terrasser, der kan møbleres så familier, naboer og venner kan mødes – eller man alene kan tage et øjeblik i det grønne rum. Terrasserne varierer i størrelse og materialitet, og mod østlig ende, nedsænkes to af terrasserne så de ud over at være opholdszoner, også fungerer som oversvømmelsesområder og forsinkelse af regnvand ved større regnskyl, og stoppe vandet inden kælder og facade.

Da gårdens rum er smalt mellem etageboligerne, er der stor forskel på solside og skyggeside i gården. Derfor etableres flere praktiske zoner til renovation i de mere skyggefulde områder, og opholdsterrasser og grønne plæner og prydhaver i de solrige områder. Dette skaber en differentiering i landskabets rum og en variation. Fælles for alle vil dog være terrassebåndet, der løber langs facaden med mulighed for at sætte eget præg, samt grønne haver i nærhed til terrasserne, så der opstår mange semiprivate zoner og arealer med beplantning, der skærmer og skaber lommer og mindre rum.

Rådgiverens fortælling

Det er berigende at inddrage beboerne i processen fra de første skitsetegninger frem til det færdigtegnede resultat. Store som små, har været med til at sætte deres præg på det, der før var en praktisk gård, til det den er i dag; et haverum, hvor vi har skabt nye måder at være sammen på og ikke mindst nye måder, man kan bruge sin gård på.

I første del af skitseringsprocessen fik vi positive indspark og væsentlig viden fra en bred sammensat borgergruppe. Efterfølgende blev flere beboere involveret. Beboerinddragelse har været en drivkraft og force i hele processen. Resultatet er en succes og grunden til, at vi tør mere end normalt i denne gård.

Forløbet

Vi har arbejdet med fokus på inddragelse i alle projektets faser.

Fase 1: Analyse og idegrundlag. Beboerworkshop, interviews og analyser

Fase 2: Skitseprojekt. Fem beboerworkshop med en mindre bredt sammensat gruppe af beboere

Fase 3: Beslutninger. Opbakningsundersøgelse, høring og orienteringsmøde med præsentation af projektforslaget

Fase 4: Projektering. To bestyrelsesmøder, deltagelse i en generalforsamling og præsentationsmøde i gården rum ( åben hus/gård)

Fase 5: Byggeperiode. Beboerne deltager med 1-2 repræsentanter i byggemøder

Tilbage Tekniske detaljer

Her kan du finde tegninger, diagrammer, beskrivelse af LAR-løsninger, dokumenter fra embedslægen, analyseværktøjer og dokumenter og oplæg fra udviklings- og anlægsprocessen samt de løbende og efterfølgende registreringer og evalueringer. Dokumenterne og informationerne opdateres derfor løbende, efterhånden som projektet skrider frem og i de første år efter at gårdhaven tages i brug

Tegninger


Plan, der viser gårdens indretning med sti, fælles faciliteter, grønne rum og regnvandshåndtering
Print
Print

Plan der viser

Regnvandshåndtering

regnvand og overflader

Download Nulled WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
online free course
download micromax firmware
Download WordPress Themes
udemy paid course free download