Et skybrudssikret aktivitets- og bevægelsesstrøg

Tåsingegade skal være grønnere, og den skal være en forbindelse mellem Tåsinge Plads og den kommende metrostation på Skjolds Plads. Det er visionen for en omdannelse, der kan ske samtidig med at gaden skal blive sikret mod skybrud. Områdefornyelsen og en gruppe lokale ildsjæle har arbejdet på visionen om, at omlægningen af Tåsingegade til skybrudsvej kan spille sammen med nye rekreative gevinster i gaderummet, så der skabes synergi mellem klimatilpasning og livskvalitet for bydelens borgere.

Tilføj til rundtur Fjern fra rundtur
 • Sted

  Tåsingegade

 • Pris

  - skitseprojekt - kr.

 • Areal

  Ca 1300 m2 nyt grønt på Tåsingegade Gadens samlede areal er ca. 10.000 m²

 • Rådgivere

  Tredje Natur

 • Håndteret regnvand

  Ikke fastlagt endnu

Visualisering fra Tredje Naturs skitseforslag.
Tåsingegade sommeren 2015
Tåsingegade sommeren 2015
Tåsingegade sommeren 2015

Der er masser af plads på Tåsingegade, og der er potentiale for at skabe grønne oaser og få gaden til at fremstå mere sammenhængende. Samtidig er Tåsingegade udpeget som skybrudsvej, da den, i kraft af sin hældning mod Østerbrogade, vil  transportere store mængder regnvand til Østerbrogade.

Skitseprojektet fra Tredje Natur blev lavet som en del af dialogen om Tåsingegades fremtid. Fordi Tåsingegade var en privat fællesvej, var det gadens ejendomme, der rådede over vejarealerne, og som derfor skulle stå bag et byggeprojekt på vejen. Foreningen Grøn Tåsingegade, der består af repræsentanter fra gadens ejendomme, blev stiftet for at fremme denne proces. Da Københavns Kommune besluttede at udvide parkeringszonen til at inkludere Tåsingegade, overgik gaden til offentlig vej. Dermed er det Københavns Kommune, der beslutter, hvornår og i hvilken form Tåsingegade bliver ombygget til skybrudsvej.

Kommunen fortæller

“Tåsingegades beboere har vist et imponerende engagement og har på det kun tredje møde stiftet foreningen Grøn Tåsingegade og har dermed taget faklen og leder nu processen videre i samarbejde med områdefornyelsen. Lokale ildsjæle som dem, der står bag foreningen, er et nøgleelement i den fremadrettede proces, da projektet ikke vil blive til noget uden deres billigelse.” – fra processen.

Læring

Da store dele af skybrudsplanen for København skal udføres på private fællesveje, og en del af disse ligger i byens brokvarterer, har projektet på Tåsingegade et stort læringspotentiale. Det gælder både i forhold til at give beboerne ejerskab over klimatilpasningsprojekterne, samt at afklare de juridiske løsninger, som gør det muligt at realisere de komplekse projekter.

Derudover understreger projektet, at man med fordel kan se beboerinddragelsesprocessen som et element i klimatilpasningsplanen, der er lige så vigtig som det tekniske. Udover at skybrud påfører skader på byens ejendomme, er det en plan, hvis tekniske aspekter kan være svære at relatere til for de almindelige københavnere, da de fleste har et fjernt forhold til infrastrukturen.

Free Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
free download udemy paid course
download intex firmware
Download Premium WordPress Themes Free
lynda course free download