En gårdhave, der bidrager til skybrudssikring

I Fremtidens Gårdhave ved Straussvej, vil Københavns Kommune og HOFOR samarbejde med beboerne om at anlægge en frodig og grøn gårdhave, der ud over at bidrage til håndteringen af hverdagsregn også kan bidrage til håndteringen af skybrud. Det betyder at gårdhaven også bidrager til aflastningen af kloakken, når der kommer meget store mængder regn.

I projektet vil Københavns Kommune og HOFOR udvikle en model for samarbejde om skybrudshåndtering sammen med private ejere.

Dette projekt ligger i Sydhavnen, fordi der er nogle helt særlige udfordringer med at håndtere skybrud, da grundvandsspejlet her er meget højt. Derfor vil projektet både sætte fokus på smart nedsivning og opmagasinering og anvendelse af regnvandet til rekreative formål.

Der gennemføres også mange andre skybrudsprojekter i Sydhavnskvarteret, f. eks. Sjælør Boulevard og Scandiagade m.fl.

Grønne tage_2_test

Stemningsbillede af grønne tage. Foto: Charlotte Brøndum

 • Sted

  Straussvej / Mozartsvej / Offenbachsvej / Borgmester Christiansens Gade

 • Pris

  Ca. 10.5 mio. kr.

 • Areal

  3100 m²

 • Rådgivere

  BOGL
  Lenager Group
  Sloth Møller

 • Bygherre

  Københavns Kommune

 • Finansieret af

  Købehavns Kommune, Udlændinge- Integrations og Boligministeriet og HOFOR.

 • Kontakt

  Projektleder
  Lene Andersen
  lenand@tmf.kk.dk
  2637 8542

Tekniske detaljer
Startskuddet på Fremtidens Gårdhave ved Straussvej. Foto: Charlotte Brøndum
Startskuddet på Fremtidens Gårdhave ved Straussvej. Foto: Charlotte Brøndum
Startskuddet på Fremtidens Gårdhave ved Straussvej. Foto: Charlotte Brøndum
Startskuddet på Fremtidens Gårdhave ved Straussvej. Foto: Charlotte Brøndum
Startskuddet på Fremtidens Gårdhave ved Straussvej. Foto: Charlotte Brøndum
Startskuddet på Fremtidens Gårdhave ved Straussvej. Foto: Charlotte Brøndum
Startskuddet på Fremtidens Gårdhave ved Straussvej. Foto: Charlotte Brøndum
Leg & Læringsworkshop. Foto: Charlotte Brøndum
Leg & Læringsworkshop. Foto: Charlotte Brøndum
Leg & Læringsworkshop. Foto: Charlotte Brøndum
Leg & Læringsworkshop. Foto: Charlotte Brøndum
Innovationsworkshop. Foto: Charlotte Brøndum
Innovationsworkshop. Foto: Charlotte Brøndum
Innovationsworkshop. Foto: Charlotte Brøndum
Innovationsworkshop. Foto: Charlotte Brøndum
Innovationsworkshop. Foto: Charlotte Brøndum

Samarbejdsdreven innovation

I Københavns Kommune lægger vi stor vægt på at inddrage københavnerne i de projekter, vi gennemfører. Denne intention fylder også meget i udarbejdelsen af projektforslaget til Fremtidens Gårdhave ved Straussvej. Projektet gennemføres som et samarbejdsdrevent innovationsforløb, hvor beboere, rådgiverteamet samt HOFOR og kommunens fagfolk bidrager med hver sin form for viden. Beboerne kommer med deres ønsker og drømme og behov, HOFOR og kommunen med sine krav, erfaring og politiske mål, og rådgiverne sætter deres forskellige fagligheder i spil for at omsætte de forskellige input og drøftelser til det endelige projektforslag.

Inden rådgiverne kommer på banen, har HOFOR og kommunen endvidere gennemført et innovationsforløb sammen med Københavns Kommunes innovationshus for at tænke i nye baner i forhold til de hydrauliske løsninger, som vi ønsker at udvikle og sætte fokus på i projektforslaget.

På siden Tekniske detaljer har vi delt metoderne, der dannede baggrund for begge workshop.

Gården i dag

I dag fremstår gårdrummet vedligeholdt, men utidssvarende og med en nedslidt asfaltbelægning langs facaderne, som beboerne ikke anvender til ophold. Der er en del store og skyggefulde træer, en legeplads og en græsplæne i midten af gården, hvor beboerne i mindre omfang har mulighed for at sætte sig, lege, grille og lign. Der er store udfordringer med vand og fugt i kældre i forbindelse med regnvejr og på grund af høj grundvandsstand.Straussgade

 

Der er et velfungerende beboerdemokrati og en allerede etableret og stærk gårdgruppe ‘Fællestjørnen’, der består af repræsentanter fra karréens tre ejere som er EF Tjørnegården,
AB Tjørnegården og AB Tjørnen.

Gårdgruppen og en række ildsjæle har lyst til at indgå i et tæt samarbejde med rådgivere og kommunen og HOFOR om udvikling af LAR- og gårdhaveløsninger. De tre beboerforeninger er gode til at kommunikere, bl.a. igennem nyhedsbreve og hjemmesider.

Prækvalifikationen

I perioden januar til februar gennemfører vi en prækvalifikation med henblik på at udpege et rådgiverteam til at udvikle og projektere Fremtidens Gårdhave ved Straussvej.

Se annoncen.

For at komme i betragtning til at byde på opgaven, skal der tages afsæt i den beboerinddragelse og det innovationsforløb, som vi allerede har gennemført, og beskrevet nedenfor.

Innovationsworkshop med fagpersoner

Fagpersoner fra kommunen, arkitekter og ingeniører m.fl. mødtes under kreative rammer i Københavns Innovationshus. Formålet var at tænke ud af boksen og pege på nye veje til, `hvordan vi får vand nok i en god kvalitet – hele tiden’ til de blå og grønne gårdhaveløsninger, som beboerne havde peget på i Leg og Læringsworkshoppen.

Det førte til en række spændende forslag til de(t) hydrauliske greb, som kan ligge til grund for en regnvandshåndtering i gårdhaven, der både håndterer en skybrudshændelse, renser regnvandet og sikrer vand til en række rekreative gårdelementer, hvor regnvandet er synligt, indgår eller genanvendes.

Resultaterne fra workshoppen opsummeres i seks små film. Filmene er en opsamling på de løsninger og idéer, som de seks grupper pegede på. Grupperne arbejdede med afsæt i en af de modeller som beboerne havde bygget på Leg & Læringsworkshoppen. Deres opgave var at komme med nytænkende tekniske bud på, hvordan beboernes forslag kunne realiseres i virkeligheden.

Formålet med såvel beboerworkshoppen som den faglige workshop var at tænke utraditionelt og ud af boksen for at hjælpe os alle til at tage et lille skridt i en ny retning i forhold til hvilke muligheder, der er for at håndtere regnvand i en gårdhave. Opsamlingerne fra begge workshops skal derfor ikke ses som andet og mere end inspiration til at tage dette skridt – eller som inspiration til nytænkende regnvandshåndtering i andre klimatilpasnings­projekter.

Blandt de forslag, der er til at sikre vand nok i en god nok kvalitet hele tiden, ønsker HOFOR og kommunen at gå videre med det løsningsforslag, der vedrører at lede vand ind i gården udefra – det vil sige fra bygningernes tagnedløb på vejsiden og eventuelt fra forhaverne..

Se seks forskellige forslag og resultater af workshoppen.

Præsentation 1: Hvordan der kan etableres et vandløb, bl.a. ved hjælp af grundvandssænkning og pumper

Præsentation 2: Hvordan der kan sikres en god vandkvalitet til forskellige aktiviteter bl.a. ved hjælp af grundvandssænkning, og hvordan vand kan bruges som varme vægge eller gulve

Præsentation 3:

Hvordan der kan dannes private zoner i gårdhaven ved hjælp af regnvand og lyden af vand, bl.a. ved hjælp af over- og underjordiske reservoir samt behovs- og brugerdrevne pumper og rensning

Præsentation 4: Hvordan regnvandet kan anvendes til badning bl.a. ved at bruge vandets energi, turbiner og opmagasinering i højden

Præsentation 5: Hvordan regnvandet kan anvendes til vandvægge året rundt ved hjælpe af behovsstyret rensning og brug af kassetter eller aquadukter

 

Præsentation 6: Hvordan regnvandet kan anvendes til surfbølge og snekanon ved hjælp af en `rense-opbevare-anvendelses-cyklus´med rensesø og behovsstyret rensning

Se detagerliste og gruppeinddeling faglig workshop

Leg og læringsworkshop med beboere

“Vi tror, at et tæt samarbejde mellem borgere, fagpersoner i kommunen og private virksomheder, er nøglen til de bedste løsninger, når man designer en gårdhave”
Projektleder Lene Andersen, Københavns Gårdhaver

Første skridt på vejen, for at opnå dette var en workshop for beboerne i Fremtidens Gårdhave ved Straussvej. Her blev legofigurer, diverse kontorartikler og alskens kreative genstande taget i brug til at udvikle gakkede og skæve idéer til, hvordan regnvand kan indtænkes i gården,  som et naturligt element på lige fod med ‘plads til grillen og gyngestativer’. Resultatet blev seks alternative måder at genanvende regnvandet til leg og rekreative områder, med fokus på det stemningsskabende ved brug af lyd og lys, forlængelse af udelivet, fleksibilitet og til at generere energi.

Alternativ løsning til synlig vand i gårdmiljøer. Foto: Charlotte Brøndum

Alternativ løsning til synlig vand i gårdmiljøer. Foto: Charlotte Brøndum

“Grupperne kom med meget forskellige bud på løsninger. Nogle mere realistiske end andre. Men fælles for dem var en stor interesse for, at vandet bliver synligt i gården, både til at skabe stemning og til at muliggøre brug af gården i aftentimerne, når mørket falder på.”

Merete Rosendal, beboer i Fremtidens Gårdhave ved Straussvej.

Gennem innovationsworkshoppen fik man beboerne i tale på en anderledes måde end det hidtil er lykkedes ifht., hvordan regnvand kan være et naturligt og rekreativt element i deres nye gårdhave.

Ved en legende og `byg selv tilgang` samt udfordrende spørgsmål om, hvordan regnvand kan bidrage til at virkeliggøre den gårdhave og de aktiviteter og kvaliteter, som beboerne selv har peget på i interview og ved opstartseventen, fik drømmene frit løb. Deltagerne fik eksempelvis øje for vandets mange egenskaber, både som et stemningsskabende element og som et element man gerne ville lege med og bade i. Regnvandet blev endda set som en sæsonforlænger både i forhold til at få glæde af vand som sne og is i de kolde måneder og som solopvarmede vægge og gulve i de sene sommeraftener.

Beboernes gode gårdhave

Beboernes gode gårdhave_3_A1 Format

Temaerne til den gode gårdhave er fremkommet på baggrund af fokusgruppeinterview med ca. ti beboerne og blev bekræftet af rigtig mange beboere på opstartseventen.

Opstartsevent september 2016

En smuk sensommerdag mødtes over hundrede naboer til opstartseeventen, hvor vi sammen fejrede startskuddet for Fremtidens Gårdhave ved Straussvej.
På dagen var der mulighed for at stille spørgsmål til Københavns Kommune og Innovationshuset om udviklingsforløbet.

_MG_4217

Opstartsevent. Foto: Charlotte Brøndum

Tidslinje

MEDIO MAJ 2017 – RÅDGIVERTEAM UDPEGET

JUNI-DECEMBER 2017 – PROJEKTFORSLAG UDARBEJDET

JANUAR-AUGUST 2018 – PROJEKTFORSLAG GODKENDT AF BEBOERE OG POLITIKERE

SEPTEMBER-JANUAR 2018/2019 –  DETAILPROJEKTERING GENNEMFØRT

FEBRUAR-JUNI 2019 – GÅRDHAVE MED ANLÆG

Tilbage Tekniske detaljer

TEKNISKE DETALJER

Her kan du finde tegninger, diagrammer, beskrivelse af LAR-løsninger, dokumenter fra embedslægen, analyseværktøjer og dokumenter og oplæg fra udviklings- og anlægsprocessen samt de løbende og efterfølgende registreringer og evalueringer. Dokumenterne og informationerne opdateres derfor løbende, efterhånden som projektet skrider frem og i de første år efter at gårdhaven tages i brug.

Inspiration til rådgivere

I Københavns Kommune lægger vi stor vægt på at inddrage københavnerne i de projekter, vi gennemfører. Afsættet for beboerworkshop var derfor en række interview med beboerne. De blev udpeget af gårdgruppen med henblik på en bred borgerprofil (børn, unge, voksne, ældre, børnefamilie).

Se baggrunden for metode til interview og den anvendte interviewguide

 

Gårdhaveparametre

Gårdhaveparametre er et kvalitativt værktøj og tjekliste, der kan bruges til kvalitetssikring i idé- projekt- og gennemførelsesfasen samt til en efterfølgende evaluering af gårdhavens indretning og kvalitet. Læs udkastet til parametrene her Gårdhaveparametre (UDKAST).

 

 

 

Beboerworkshop

Beboernes hovedopgave på workshoppen, var at indarbejde regnvand i de ønsker til gårdhaven, som var  indsamlet via interview og på en opstartsevent afholdt i karréen.
For at hjælpe deltagernes til at tænke ud af boxen, anvendte vi en blanding af hurtige idégenereringsmetoder og byg-din-idé metoder. For uddybende information læs artiklen Leg & Læring og Innovationsworkshop.

Se filmen om Human-Centered Design, der danner baggrund for metoden til workshoppen.