Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/c/b/3/klimakvarter.dk/httpd.www/wp-content/themes/biotop/functions.php on line 215 Fremtidens Gårdhave ved Askøgade — Klimakvarter Østerbro
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/c/b/3/klimakvarter.dk/httpd.www/wp-content/themes/biotop/functions.php on line 215 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/c/b/3/klimakvarter.dk/httpd.www/wp-content/themes/biotop/functions.php on line 215 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/c/b/3/klimakvarter.dk/httpd.www/wp-content/themes/biotop/functions.php on line 215 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/c/b/3/klimakvarter.dk/httpd.www/wp-content/themes/biotop/functions.php on line 215

Den åbne gård, der skaber sammenhæng mellem gade og byrum

I Fremtidens Gårdhave ved Vognmandsmarken arbejder vi med vand som en ressource. Her skaber vi et ambitiøst demonstrationsprojekt, der både kan bidrage til kvalitetsoplevelser med vand samtidig med at indretningen af gården kan håndtere meget store mængder af nedbør. Vi arbejder med en række mindre, kreative løsninger, hvor vi tilbageholder, styrer og bruger vand til rekreative formål, vanding og leg.

 • Place

  Askøgade

 • Price

  10,5 mio. kr.

 • Area

  4.700 m2 m²

 • Advisors

  Kuben Management
  Niels Lützen Landskabsarkitekter
  Labland
  Envidan
  UiWE

 • Developer

  Københavns Kommune

 • Handled rain water

  Indre gårdareal: 2000 m3/år
  Askøgade + tilsvarende tagarealer: 750 m3/år

 • Finansieret af

  af Købehavns Kommune, Udlændinge- Integrations og Boligministeriet og HOFOR.

 • Tagareal

  Indre gårdareal: 1355 m2 Askøgade, tilsvarende tagarealer: 445 m2

 • Belægningsareal

  Eksisterende: 2520 m2 / Fremtidig: 2260 m2

 • Ejerforhold

  Privat gård og privat fællesvej

 • Contact

  Sisse Fassio Tjerrild
  Projektleder
  b81n@tmf.kk.dk
  24659531

Technical details
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/c/b/3/klimakvarter.dk/httpd.www/wp-content/themes/biotop/functions.php on line 215 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/c/b/3/klimakvarter.dk/httpd.www/wp-content/themes/biotop/functions.php on line 215 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/c/b/3/klimakvarter.dk/httpd.www/wp-content/themes/biotop/functions.php on line 215 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/c/b/3/klimakvarter.dk/httpd.www/wp-content/themes/biotop/functions.php on line 215 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/c/b/3/klimakvarter.dk/httpd.www/wp-content/themes/biotop/functions.php on line 215 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/c/b/3/klimakvarter.dk/httpd.www/wp-content/themes/biotop/functions.php on line 215 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/c/b/3/klimakvarter.dk/httpd.www/wp-content/themes/biotop/functions.php on line 215
Fremtidens Gårdhave Askøgade, Billede: Niels Lützen
Fremtidens Gårdhave Askøgade, Billede: Niels Lützen
Sommeren 2015
Sommeren 2015
Sommeren 2015
Kig ind i gården fra åbningen ud mod Askøgade sommeren 2015
Kig fra åbningen ud mod Askøgade sommeren 2015

Nærvand – gårdhave med nærværende vand

I Fremtidens Gårdhave ved Vognmandsmarken arbejder vi med vand som en ressource. Her skaber vi et ambitiøst demonstrationsprojekt, der både kan bidrage til kvalitetsoplevelser med vand samtidig med at indretningen af gården kan håndtere meget store mængder af nedbør. Vi arbejder med en række mindre, kreative løsninger, hvor vi tilbageholder, styrer og bruger vand til rekreative formål, vanding og leg.

Fremtidens Gårdhave ved Vognmandsmarken vil tydeliggøre regnvand som en rekreativ kvalitet og samtidig håndtere meget store regnvandshændelser – op til det man teknisk kalder en 100års hændelse.

Gårdhavens hovedstruktur udgøres af den rygrad som spænder fra Askøgade, hvor gårdrummet åbner sig mod gaderummet og skaber en semi-offentlig plads til karreens beboere. Projektet skaber en attraktiv rygrad i gården, der giver beboerne rig mulighed for en plads i solen. En central del af denne levende kantzone er tre vandpladser, hvor vandet udgør et grundelement, for hverdags brug og rumoplevelse.

Et nedsænket grønt dalstrøg kaldet ’Dalen’ binder gårdrummet sammen og skaber en række rekreative rum i gård. Dalen har en lille hældning, der sikrer, at gårdrummet kan håndtere en skybrudssituation, samtidig med vand i mindre mængde kan bruges i dagligdagen. For at håndtere de mindre regnvandshændelser indarbejdes et regnvandsbed i dalen. Det skaber nye landskabelige oplevelser, hvor gården opleves mere naturlig og vild end i dag

Gårdens varierede beplantning og nærhed til Kildevældsparken understøtter generel biodiversitet i området.

En god historie

På en beboerarbejdsdag i efteråret 2015, præsenterede teamet et 1:1 forsøg i gården. Idéen var at vise projektets hovedidé omkring vandhåndtering og dermed engagere beboerne i processen. Forsøget inkluderede eksempler på vandopbevaring og kanaler på kanten af gården. Vi opstillede også et lille udemiljø centeret om en køkkenbænk med det formål at afprøve brugen af vejareal til rekreative formål. Til åbningen af forsøget havde gårdens beboere organiseret græskarsuppe til de mange, der nysgerrigt så forbi. Dagen blev på den måde en god anledning til at drøfte konkrete idéer og opmærksomhedspunkter i projektet, både i forhold til vand og afspærringen af vejen. Det uformelle møde blev et godt afsæt for vores oplæg om arkitektur, våndhåndtering og alternative oplevelser med vand. Samtidig fik vi en større forståelse for den daglige brug af gården.

Back Technical details

Her kan du finde tegninger, diagrammer, beskrivelse af LAR-løsninger, dokumenter fra embedslægen, analyseværktøjer og dokumenter og oplæg fra udviklings- og anlægsprocessen samt de løbende og efterfølgende registreringer og evalueringer. Dokumenterne og informationerne opdateres derfor løbende, efterhånden som projektet skrider frem, og i de første år efter at gårdhaven tages i brug.

LAR-katalog med eksempler på LAR-løsninger
LAR-katalog

Dokumentation fra processen: kortlægning, beboernes ønsker, beskrivelser fra 1:1-forsøg m.m.
Fremtidens Gårdhave ved Vognmandsmarken

Spørgsmål og svar til bygningsejere
Spørgsmål-Svar ark