Et indbydende grønt areal midt i byen

Den anonym og nedslidte plads på Haraldsgade er omdannet til et nyt, spændende byrum med plads til leg, aktiviteter og ophold.

Centrum for projektet er de fire gamle, platantræer, der nu omkranses af et plantebed. Der er etableret en sti af trædesten igennem bedet, der bliver oplyst om aftenen.

 

Pladsen før istandsættelsen fandt sted.
Efterårsstemning på Haralds Plads efter istandsættelse