Ikke en almindelig gade

Carls Nielsens Allé består i dag af en klassisk allé omkranset af høje smukke træer, parkeringspladser, fortov og bunkere samlet på et lille plads, som er lejet ud til vinkælder og øvelokaler. Alléen ender i den tidligere hospitalshovedbygning, hvor der er adgang gennem en smal port til området øst for pladsen med institutioner og boldklubben B-93. Fra pladsen og ud mod Østerbrogade går den korte allé med parkerede biler, træer og fortov i hver side.

Carl Nielsens Allé er ikke en helt almindelig gade, til trods for beboelse i alléen og nord for midten, fungerer gaden i dag primært som gennemfartssted for bilister, cyklister og

gående, især i forbindelse med aflevering og afhentning i institutionerne. Men gadens form vidner tydeligt om, at stedet kan og vil noget mere, end blot at være gennemgangsallé.

Som et af Københavns Kommunes kommende skybrudsprojekter, står Carl Nielsens Allé foran en mulig og tiltrængt byrumsomdannelse. Skybrudsløsningerne vil i efteråret og vinteren 2015 være under udvikling.

 • Place

  Carl Nielsens Allé

 • Price

  18 mill. kr.

 • Developer

  Københavns Kommune

 • Handled rain water

  450 kubikmeter

 • AFSLUTTES

  December 2019

Skitse scenarie 1 - Det grønne pusterum: PARK
Skitse scenarie 2 - Den grønne foyer: PARK
Skitse scenarie 3: PARK

Grønt åndehul

Der er tidligere arbejde med lokale visioner for Carl Nielsens Allé, med ønsket om at omdanne gaden til en Klimalommepark. Her er der opsat forskellige udviklingsscenarier, med essensen, at byrummet skal fungerer som et afbræk for daglig trængsel og travlhed på Østerbrogade. Et samlingssted på Østerbro med rum til udfoldelse, aktiviteter og ophold for både børn og voksne. Pladsens kuperede terræn kan udbygges og møbleres med forskellige legeredskaber, små byhaver, boldbaner, vanddysser og siddemuligheder.

Alt sammen rekreative tiltag der kan gå hånd i hånd med klimatilpasning og skybrudssikring, der vil mindske risikoen for oversvømmelse i området, både ved skybrud og hverdagsregn. Carl Nielsens allé som lommepark vil fungere i synergi med det resterende Klimakvarter, og medskabe både områdets særlige identitet og sammenbinde de grønne rekreative åndehuller bydelen igennem.

” />

Skal Carl Nielsens Allé være en attraktion i byen og udgøre en særskilt destination?

Carl Nielsens Allé ligger i direkte kontakt til det pulserende liv på Østerbrogade. Ved at indlægge aktiviteter som caféer
samt sports- og legemuligheder kan pladsen udgøre et supplement til Østerbrogades liv. Scenarie 3 foreslår, at Carl Nielsens Allé bliver en reel generator for byliv, som kan medvirke til at tiltrække brugere fra hele København og kommer på det regionale landkort.

Download WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
online free course
download samsung firmware
Download Premium WordPress Themes Free
lynda course free download