Et sammenhængende og grønt byrum

Vi klimatilpasser Skt. Kjelds Plads og Bryggervangen for at imødekomme fremtidens stigende mængder regn. Vi arbejder med grønne og blå løsninger, som bringer naturen ind i byen, hvor den gør livet bedre, sundere og mere socialt for Klimakvarterets beboere.

SLA Landskabsarkitekter, rådgivningsvirksomheden Alectia og civilingeniør Jens Rørbech står bag det vindende forslag til fremtidens Skt. Kjelds Plads og Bryggervangen. De vil skabe et vartegn for Klimakvarter, der viser, hvordan regnvandshåndtering kan danne spektakulære rammer for en grøn, social og aktiv hverdag i byen.

 • Place

  Bryggervangen

 • Status

  Finished

 • Price

  Samlet bevilling for Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads: 48.450.000 kr.

 • Area

  Samlet areal for Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads: 34.900 m²

 • Advisors

  SLA Landskabsarkitekter
  Alectia
  Jens Rørbech

 • Developer

  Københavns Kommune

 • Påbegyndt

  2014

 • Afsluttes

  Forår 2018

Illustration fra vinderprojektet "Brug Naturen i Byen", SLA Architects

Omdrejningspunktet for vinderforslaget er bynaturen og ikke mindst bynaturens positive effekt på livet i byen. Forslagets titel er ‘Brug naturen i byen’, og SLA forklarer:

“Bynatur er en ny type natur i byen. Bynatur er det groede miljø i sameksistens med det byggede miljø […] Bynatur har både en praktisk funktion og en æstetisk funktion. Den kan løse en masse af de problemer, vores byer står overfor i dag – fra overophedning og forurening til skybrudshåndtering og klimatilpasning. Men den kan også gøre livet mere værd at leve og inspirere til nye sociale fællesskaber, nye muligheder for kreativ skaberkraft og nye aktive og sunde former for liv.”

Vinderforslag-endelig-plan-lille

Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads vil i fremtiden fremstå som et sammenhængende og grønt byrum. En grøn ‘kilde’ på tværs af kvarteret, som vil bringe frodig natur ind i byen og skabe en bedre forbindelse imellem Fælledparken og Kildevældsparken.

Beboerne og erhvervslivet i området har været inddraget i udviklingen af projektet helt fra start i 2012, igennem en række borgermøder, workshops samt projektgrupper. På baggrund af dette forarbejde er Programmet for projektet udviklet.

”Det er vigtigt, at beboerne inddrages i processen omkring at udvikle byrummet. På den måde får vi skabt et mere stedsspecifikt byrum, som er tilpasset til de specifikke forhold, og det liv der er i området. Processen er også vigtig for at give beboerne viden og ejerskab til projektet, så de føler sig trygge i forhold til de kommende byggegener, og så de indtager de nye grønne arealer, som deres egne, når projektet står færdigt.”

Projektleder Områdefornyelsen Louise Molin Jørgensen

I foråret 2015 vandt SLA landskabsarkitekter opgaven med deres skitseforslag “Brug naturen i byen”. Projektet tegnes og projekteres færdigt frem til efterår 2016. I denne fase er der  tilknyttet en lokal følgegruppe af beboere og udvalgte repræsentanter fra erhvervslivet i området til at bidrage med viden og input til projektet.

Selve omlægningen af Skt. Kjelds Plads og Bryggervangen forventes at starte forår 2017, og at stå færdig forår 2018. Du kan læse mere om Tidsplan og borgerinddragelse i projektet.

Vinderprojektet er udstillet hos Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter, Vennemindevej 39 st., hvor du er velkommen til at kigge forbi.

Free Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Download Nulled WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
udemy course download free
download karbonn firmware
Download WordPress Themes Free
online free course